Farské oznamy

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 1. októbra 2023

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. októbra 2023

  1. Slávime Dvadsiatu šiestu nedeľu v období Cez rok. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na opravu fary a potreby farnosti.
  2. V týždni je prvý piatok mesiaca október. Spovedať budem v Brvništi v stredu od 7.30 h. starých a chorých po domoch a od 17.00 h. v kostole. V Papradne v piatok od 7.30 h. starých a chorých po domoch, o 9.00 h. v Domove dôchodcov a od 16.30 h. v kostole. Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna na poklonu.
  3. Na budúcu nedeľu, 8.10.2023 o 14.00 h. budeme sláviť svätú omšu pri kaplnke Panny Márie Pod Žilínom – Na Cigánke v Papradne pri príležitosti 5. výročia jej posvätenia. Touto svätou omšou ukončíme „kaplnkovú“ sezónu slávenia svätých omší v prírode. Ďakujem všetkým, ktorí pripravovali sväté omše počas tohto roka v prírode.
  4. Od zajtra, 2.10.2023 sa budeme pred svätými omšami modliť „Modlitba za farské misie“ a v spoločných modlitbách veriacich prosiť za našu farnosť a za misionárov, ktorí prídu do našej farnosti.
  5. V týždni bol opravený pomník na kňazských hroboch v Papradne. Cena prác bola vo výške 370 €.
  6. Počas misií navštívia misionári aj chorých a starých u nich doma. Prosím, aby ste nahlásili v sakristii všetkých do 30.10.2023, ktorých môžu misionári navštíviť. Vyslúžia im sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a sväté prijímanie.  
  7. Sviatosť manželstva chcú prijať: Daniel Krajčoviech, syn Františka a Ľubice r. Gácikovej, bývajúci v Jasenici a Simona Meštíková, dcéra Milana a Dariny            r. Belušíkovej, bývajúca v Papradne. (sob. obrad v sobotu, 7.10. o 14.00 h. v Papradne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 1. do 8 . októbra 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

1.10.2023

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ľubomír, Anton, František a Filoména

Poďakovanie Pánu Bohu za uzdravenie  a za veriacich

Za zdravie pre Jozefínu

Pondelok

2.10.2023

 

15.00

+ Ľudovít, (pohrebná)

Utorok

3.10.2023

 

18.30

+ Helena

Streda

4.10.2023

Sv. Františka z Assisi

18.30 Brv.

Za Božiu pomoc pri operácii pre Danielu

Štvrtok

5.10.2023

Sv. Faustíny Kowalskej, panny

6.30

+ Štefánia, Daniel, Marián a Ľubica

Piatok

6.10.2023

PRVÝ PIATOK

7.00 Brv.

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti

Sobota

7.10.2023

Ružencovej Panny Márie

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Antona       a za + Jozefa, Kristínu a Mariána

Nedeľa

8.10.2023

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

 

Pod Žilínom  -  Na Cigánke

7.30

9.00 Brv.

14.00

+ Ignác, Albína a Alžbeta

Poďakovanie Pánu Bohu za manželstvo

Za dobrodincov kaplnky a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

0
0