Farské oznamy

DVANÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 23. jún 2024

DVANÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

23. jún 2024

  1. Slávime Dvanástu nedeľu v Období cez rok.
  2. V pondelok, 24.6. je slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa. Svätá omša bude v Papradne ráno o 6.30 h.
  3. V utorok, 25.6. pozývajú deti z ERKA na záverečnú večernú svätú omšu o 18.30 h. do Farského kostola.
  4. V piatok, 28.6. budeme slávením svätých omší ďakovať Pánu Bohu za uplynulý Školský rok 2023/2024. Svätá omša v Brvništi v dome smútku bude o 7.50 h. a v Papradne o 9.00 h. Pozývam všetkých žiakov, rodičov a pedagógov na tieto sväté omše.
  5. V sobotu, 29.6. bude cirkevne prikázaný sviatok - slávnosť apoštolov Petra a Pavla. Svätá omša v Papradne bude o 7.30 h. a v Brvništi v dome smútku o 9.00 h. Po svätých omšiach sa koná zbierka Halier sv. Petra. 
  6. V nedeľu, 30.6. budeme popoludní o 14.00 h. sláviť svätú omšu pri kaplnke Panny Márie v osade Chumchálovce (smer Modlatín). Svätá omša bude slávená pri príležitosti 30. výročia postavenia kaplnky.
  7. Farská charita Farnosti Papradno organizuje zbierku školských pomôcok    pre deti zo sociálne slabších rodín. Vašu pomoc môžete priniesť  do 15.9.2024       po svätých omšiach do sakristie. Taktiež Farská charita Farnosti Papradno organizuje zbierku uterákov a osušiek pre Nocľaháreň    sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Vašu pomoc môžete priniesť do 4.7.2024 do zasadačky na Obecný úrad, alebo na Farský úrad.  
  8. Úmysly na sväté omše na mesiace júl a august 2024 zapisujem v týždni po svätých omšiach v sakristii.     
  9. Rodina z Brvnišťa darovala na opravu kostola 500 €. Ružencové bratstvo v Brvništi darovalo na opravu kostola 400 €. Z pohrebu p. Ladislava Maliníka darovali na potreby farnosti 645 €. Všetkým Pán Boh zaplať!

Liturgické slávenia od 23. do 30. júna 2024

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

23.6.2024

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ján a Ľubomír, za veriacich

+ Ľubomír, (1. výr.)

Poďakovanie Pánu Bohu za 70. rokov života Marty

Pondelok

24.6.2024

Narodenie Sv. Jána Krstiteľa

6.30

+ Ján a Ján

Utorok

25.6.2024

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre syna

Streda

26.6.2024

 

18.30

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre Ľudmilu

Štvrtok

27.6.2024

Sv. Ladislava, kráľa

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana

Piatok

28.6.2024

Poďakovanie za Školský rok 2023/2024

7.50 Brv.

9.00

Poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý Školský rok 2023/2024

Sobota

29.6.2024

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

7.30

9.00 Brv.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

+ Ján, (20. výr.)

Nedeľa

30.6.2024

Trinásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

14.00

Chumchálovce

+ Peter, (1. výr.)

Za veriacich

+ Kamil, (10. výr.)

Za dobrodincov kaplnky

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

0
0