Farské oznamy

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 11. apríla 2021

 DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

11. apríla 2021

  1. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici s platnosťou od 19.12.2020 pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava ZAKAZUJE slávenie verejných bohoslužieb do odvolania z dôvodu pandémie Covid-19. Sväté omše môžeme  sledovať cez TV LUX, alebo rádio LUMEN. Biskupi Slovenska vydali dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Kostoly sú otvorené každý deň na súkromnú modlitbu. Svätá spoveď sa vysluhuje na požiadanie.
  2. Povzbudzujem vás k modlitbe a účasti na svätej omši cez katolícke média a k prijatiu duchovného svätého prijímania  
  3. Slávime Druhú veľkonočnú nedeľu – NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA. Sväté prijímanie sa bude rozdávať o 10.00 h. v kostole v Papradne a v Brvništi. Prosím, aby sme zachovávali všetky hygienické nariadenia.
  4. Možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu bude aj na budúcu nedeľu (tzn. 3. veľkonočnú nedeľu, 18.4.2021) o 10.00 h. v Papradne aj v Brvništi.
  5. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu o 8.00 h. Rodičia môžu nahlásiť svoje dieťa na krst na farskom úrade.
  6. Počas Veľkonočného obdobia sa modlíme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná ...
  7. Z pohrebu p. Štefana Vaštíka darovali na potreby farnosti 115 €. Pán Boh zaplať.
  8. Sv. omše sa vo farskom kostole slávia každý deň bez účasti veriacich.
  9. Zaopatrovanie a úradné záležitosti vybavujte na tel. čísle 0911 912 332.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 11. do 18. apríla 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

11.4.2021

 

2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

 

kostol otvorený od 9.00 do 16.00 h.

voľný vstup do kostola

sväté prijímanie o 10.00 h. v Papradne a v Brvništi

Pondelok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Utorok

Sv. Martina I., pápeža a mučeníka

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Streda

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Štvrtok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Piatok

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Sobota

   

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Nedeľa
18.4.2021

3. veľkonočná nedeľa

Sviatosť krstu o 8.00 h.

kostol otvorený od 9.00 do 16.00 h.

voľný vstup do kostola

sväté prijímanie o 10.00 h. v Papradne a v Brvništi

 

 

 

0
0