Farské oznamy

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 29.11.2020

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

29. novembra 2020

 1. Dnešná nedeľa je 1. adventná nedeľa, začiatok nového liturgického roka. Pri svätých omšiach požehnáme adventné vence a sviece.
 2. V dnešnú nedeľu sa koná jesenná zbierka na katolícku charitu. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.
 3. Zajtra, v pondelok (30.11.2020) slávime sviatok svätého Ondreja, apoštola, patróna farnosti a obce Papradno. Hodová svätá omša bude o 17.00 h.
 4. V pondelok o 12.00 h. bude pohreb so svätou omšou v Brvništi a o 14.00 h. bude pohreb so svätou omšou v Papradne.
 5. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci december, po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia. Taktiež sa uskutoční mesačná zbierka na kostol. Za vaše milodary na opravu kostola vyslovujem Pán Boh zaplať!
 6. V týždni je prvý piatok mesiaca. Spovedať budem v Brvništi v stredu od 15.30 h. do svätej omše a v Papradne v piatok od 15.00 h. do svätej omše. Počas spovedania je vyložená sviatosť oltárna.
 7. Počas adventu pozývam deti k adventnej príprave: „Ozdob si svoj stromček!“ Taktiež cez advent bude prebiehať akcia „Adventné srdiečko.“
 8. Na svätých omšiach vo štvrtok a v sobotu v Papradne a v piatok  v Brvništi budeme sláviť „RORÁTY,“ pri svetle sviec. Sviečky a lampáše si nezabudnite priniesť. Deti, ktoré prídu na Roráty, budú mať po svätých omšiach raňajky na fare.  
 9. Stretnutie rodičov detí z Papradna a Brvnišťa, ktoré chcú ísť na prvé sväté prijímanie, bude v piatok po večernej svätej omši v kostole v Papradne. Rodičia si na stretnutí prevezmú prihlášku a dostanú informácie ohľadom prvého svätého prijímania. Účasť aspoň jedného rodiča je potrebná!
 10.  Kalendáre na budúci rok si môžete zakúpiť pri východe z kostola.
 11. V prípade zaopatrovania ma kontaktujte telefonicky na číslo 0911 912 332. Úradné záležitosti vybavujte po svätých omšiach na farskom úrade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 29. novembra do 6. decembra 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

29.11.2020

Prvá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Róbert

Za + biskupov a kňazov v roku 2020

Za veriacich

Pondelok

SV. ONDREJA, APOŠTOLA,

FARSKÉ HODY

12.00 Brv.

14.00

17.00

+ Emília, pohrebná

+ František, pohrebná

Za farnosť a obec

Utorok

 

17.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu (60. r. života)

Streda

 

13.00

17.00 Brv.

+ Terézia (pohrebná)

+ Matilda, (5. výr.)

Štvrtok

Sv. Františka Xaverského, kňaza

6.30

+ Celestín, Barbora, Helena, Ján a Mária

Piatok

Sv. Barbory, panny a mučenice

prvý piatok

7.00 Brv.

13.30

17.00

Za ružencové bratstvo v Brvništi

+ Štefan (pohrebná)

+ Mária a Oľga

Sobota

Fatimská sobota

6.30

Za ružencové bratstvo v Papradne

Nedeľa
6.12.2020

Druhá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, František, Mária, Klement a Františka

Za + rodinu

Za veriacich

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

 

 

0
0