Farské oznamy

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 25. júla 2021

SEDEMNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. júla 2021

  1. Slávime  Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období. Je to zároveň Medzinárodný deň seniorov a starých rodičov.
  2. Z dôvodu čerpania dovolenky budú v tomto týždni sväté omše len v piatok, sobotu a nedeľu. Ďakujem za porozumenie. V prípade pohrebu, alebo zaopatrovania ma kontaktujte na čísle 0911 912 332.
  3. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci august. Po svätých omšiach bude adorácia a koná sa prvonedeľná zbierka na kostol.
  4. Z pohrebu darovali na potreby farnosti: p. Ľubomíry Santusovej 130 €. Pán Boh zaplať. Bohuznáma rodina z Papradna darovala na kostol 1000 €. Pán Boh odmeň vašu štedrosť!
  5. Ministerstvo kultúry SR vydalo rozhodnutie, v ktorom nám oznámilo, že sa rozhodlo finančne nepodporiť náš projekt na obnovu výmaľby interiéru nášho farského kostola. Celý dokument si môžete pozrieť na výveske.
  6. Od 12. do 15. septembra 2021 navštívi Slovensko pápež František. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra bude sláviť svätú omšu v Šaštíne. Predbežne chceme zistiť záujem z našej farnosti ísť autobusom na túto svätú omšu. Kto by mal záujem, nech sa príde predbežne v piatok a sobotu po svätých omšiach zapísať do sakristie. Podmienkou účasti na tejto svätej omši je, aby bol účastník dva krát zaočkovaný proti Korona vírusu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 25. júla do 1. augusta 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

25.7.2021

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Ľubomír

+ Radovan, Milan, Jozef, Mária, Anna a za veriacich

Pondelok

     

Utorok

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

   

Streda

     

Štvrtok

Sv. Marty, spomienka

   

Piatok

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka

18.30

 

+ Helena, Alexander, Jozef a Peter

Sobota

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

6.30

+ Štefan, Filoména, Pavlína, Ján a Ľudmila

Nedeľa
1.8.2021

Osemnásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Jozef, (10. výr.)

+ Martin, Pavol, Helena, Ľudovít, Milan, Ján, Zdenka a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

 

 

0
0