História

Показывается результатов: 1 - 10 из 572.
Предметов на странице 10
из 58

Oznamy

« Назад

1. adventná nedeľa "A" 2022

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Ondreja, apoštola. Sviatok
Sobota: Sv. Františka Xaverského, kňaza. Spomienka.
Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy

Prvý piatok mesiaca – chorých spovedáme ako obvykle. Vo farskom kostole spovedáme v stredu hodinu pred večernou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok od 16:30 hod. V kaplnke BSJ – štvrtok a v piatok od 15:30 hod.

Kto by potreboval opraviť poškodený alebo roztrhnutý ruženec môžete poprosiť p. Kováčovú, ktorá má na tento účel vzadu na poličke umiestnenú krabičku, kde ich môžete vkladať.

Dnes 16:00 budú kňazi z Piešťan spolu s p. primátorom slávnostne zažínať 1. adventnú sviecu na Námestí Slobody.

Dnes je zbierka na charitu. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

Pripomíname stretnutie birmovancov v piatok 18:00 a stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov v stredu 18:00 vo farskom kostole.

Prosíme dobrodincov, ktorí by chceli podarovať vianočné stromčeky zo svojich záhrad či pozemkov, aby sa prihlásili v sakristii a nechali nám na seba kontakt. Takto budeme môcť aj tento rok pekne vyzdobiť naše kostoly na Vianoce. Srdečné Pán Boh zaplať.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan