História

Показывается результатов: 1 - 10 из 460.
Предметов на странице 10
из 46

Oznamy

« Назад

17. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Gorazda a spoločníkov. Spomienka.
Streda: Sv. Marty. Spomienka.
Piatok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza. Spomienka.
Sobota: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Trnavská arcidiecézna charita umiestnila na budove farského úradu pri chodníku automat, v ktorom za 1,-€ bude možné zakúpiť hlinený dukát pre bezdomovcov, ktorí si zaň vo vybraných predajňach budú môcť zakúpiť jedlo. Slávnostné otvorenie automatu bude v piatok 7.8.2020 o 15.00 za účasti predstaviteľov mesta a médii. V ten istý deň v piatok 7.8.2020 vás spolu s Trnavskou diecéznou charitou srdečne pozývame na prezentáciu, ktorá sa uskutoční po svätej omši o 18.00 a bude venovaná projektu Hlinený dukát v meste Piešťany.
Vzadu kostola na stolíku je Charitný spravodaj, ktorý si môžete zdarma zobrať.

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 13.9.2020 o 10.30. Príprava birmovancov bude pokračovať od augusta.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle: V pondelok– piatok od 8.00 – do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech prijímajú na konci radu.

Prosím tých, ktorí majú kľúče od Pastoračného centra, aby dôsledne zamykali po sebe dvere!!!
Tiež prosím tie skupiny, ktoré využívajú uvedené priestory, aby sa podieľali na ich upratovaní v dohovore s kostolníkmi.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení darcov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

31. júla naša rehoľa slávi sviatok svojho zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti vás všetkých, našich priateľov a dobrodincov, pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude v piatok 31. júla 2020 o 18.30h. Hlavným celebrantom a kazateľom bude P. Emil Váni SJ. Pri svätej omši bude spievať aj zbor Coro Laudamus. Po svätej omši, ako každý rok, vás pozývame do našej záhrady na malé pohostenie - agapé. Prosíme vás a budeme vám vďační, ak nám pomôžete s prípravou tohto malého pohostenia – najmä upečením nejakých koláčov, či slaných alebo sladkých, alebo iným drobným pečivom. O ostatné sa postará naša jezuitská komunita. Vďační piešťanskí jezuiti.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan