História

Показывается результатов: 1 - 10 из 520.
Предметов на странице 10
из 52

Oznamy

« Назад

24. nedeľa v cezročnom období 2011

Liturgický kalendár

Pondelok: ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Mária
Utorok: spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: liturgický sviatok Povýšenie sv. Kríža
Štvrtok: slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
Piatok: spomienka sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Budúca nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období         

Všeobecné

Vo štvrtok máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky nášho Slovenska. Národná púť sa bude konať v Šaštíne, slávnostná sv. omša začne o 10.30 hod. V našej farnosti sú sv. omše ako v nedeľu, okrem sídliska A. Trajana, kde sv. omša nebude.

Dospelí, ktorí chcú prijať sviatosti krstu a sv. prijímania môžu sa prihlásiť do konca septembra buď v sakristii kostola alebo na fare.

Vincentínska rodina organizuje 5. ročník Boja proti hladu, ktorým sa  pomáha zmierniť hlad na Haiti a v Hondurase. Ide o známe predávanie perníčkových srdiečok. Radi by sme vyzvali dobrovoľníkov k pečeniu týchto perníčkov, prípadne ich baleniu, či predávaniu. Prihlásiť sa možno v sakristii kostola. V pondelok od 15.00 hod. sa na fare bude pripravovať balenie týchto srdiečok, stačí tam prísť. Prispieť možno aj inou formou či už priamo finančnou čiastkou na daný účet, alebo poslaním SMS správy. Podrobnosti sú na nástenke.

Hnutie Modlitby matiek a občianske združenie Manželské stretnutia organizujú „Reťaz pôstu a modlitieb za kňazov“. Podrobnosti nájdete na nástenke.

Komunita jezuitov v Piešťanoch  srdečne pozýva na deväťdňovú liturgickú prípravu k otvoreniu procesu blahorečenia jezuitského novica Tomáša Munka a jeho otca Františka. Liturgická príprava sa bude konať v dňoch 18. – 26. septembra 2011 v jezuitskom kostole s nasledovným programom: 7.30 - adorácia s deviatnikom s prosbou o blahorečenie a o 8.00 - svätá omša. Slávnostné otvorenie kauzy blahorečenia Tomáša Munka, rehoľného novica Spoločnosti Ježišovej, a jeho otca Františka Munka, veriaceho laika, vykoná bratislavský arcibiskup metropolita Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský  dňa 27. septembra 2011 o 16.00 v Bratislave.

Pri príležitosti 450. výročia príchodu jezuitov na územie Slovenska (Trnava, 23. 4. 1561), udelil Svätý Otec veriacim možnosť získať úplné odpustky, keď ako pútnici navštívia trnavský Kostol Najsvätejšej Trojice alebo iný kostol alebo kaplnku zverenú do duchovnej správy Spoločnosti Ježišovej na Slovensku (jezuitský kostol v Piešťanoch), pričom sa pomodlia modlitbu Pána, Vyznanie viery alebo modlitbou ukončia vzývaniami Panny Márie a sv. Ignáca. Tieto odpustky môžu veriaci získať počnúc veľkonočnou vigíliou až po slávnosť Krista Kráľa.

Pri východe jezuitského kostola sú k dispozícii zdarma pre tých, ktorí majú záujem, staršie čísla časopisu Viera a život.

24. a 25. septembra vystúpi v našom farskom kostole Jiří Zmožek so svojím novým muzikálom Veľký príbeh lásky, ktorá premohla svet. Je to príbeh o sv. Pavlovi, apoštolovi národov. Týždeň predtým bude slovenská premiéra v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, kde úvodné slovo povie bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Tri predstavenia: v sobotu o 15.00 a 18.30 a v nedeľu o 15.00 majú jednotné vstupné 5 eur s tým, že každý k tým piatim eurám dostane CD-čko s pesničkami muzikálu Veľký príbeh.

Sekcia pre mládež trnavskej arcidiecézy dáva do pozornosti projekt „Za dobrú radu“. Základná myšlienka projektu je, aby mladí ľudia ako dobrovoľníci prichádzali k seniorom a núdznym a pomohli im v domácnosti v rozsahu a oblasti, ktorú určia seniori. Odmenou sú im dobré rady do života od seniorov. Podrobnosti sú rovnako na nástenke.

Peter Sabol, farár