História

Показывается результатов: 1 - 10 из 506.
Предметов на странице 10
из 51

Oznamy

« Назад

24. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok: Povýšenie svätého Kríža, sviatok
Streda: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Štvrtok: Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8,- EUR.

Dnes je zbierka pre katolícke školy pôsobiace v Trnavskej arcidiecéze. Za všetky milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

V stredu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše ako v nedeľu. Úradné hodiny nebudú, nakoľko je štátny sviatok a deň prac. pokoja.

Odchod autobusu na púť do Šaštína je od Lemonu ráno o 3.30 hod. Treba prísť skôr, aby autobus mohol o 3.30 odchádzať!

Trnavská arcidiecéza začína od septembra vydávať duchovno-spoločenský časopis "Moja Trnavská arcidiecéza". Časopis bude vychádzať jedenkrát do mesiaca, vždy na druhú nedeľu v mesiaci. Náklady na jeden výtlačok sú vo výške 0,50 EUR. Prvé číslo, ktoré vychádza na nedeľu 12. septembra 2021 v deň príchodu Svätého Otca na Slovensko, je grátis. Každé ďalšie číslo bude na dobrovoľnom príspevku. Časopis je tam, ako sú Katolícke noviny.

Dňa 18. septembra 2021 sa v areáli Školských sestier De Notre Dame – „Nodam“, na Kuzmányho ul. č. 8 od 15.00 hod. uskutoční Deň rodiny, na ktorý srdečne pozývame všetky rodiny. Bližšie informácie na plagáte na výveske.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

V stredu 15. 9. na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše v našom kostole ako v nedeľu, teda o 6.30, 8.00, 9.30 a večer o 18.30. Sv. omša o 11.00 nebude, aby ste mohli sledovať prenos sv. omše so Sv. Otcom zo Šaštína. Pri večernej sv. omši o 18.30 bude spievať zbor Coro Laudamus.

Od budúcej nedele 19. 9. budú sv. omše v nedeľu aj o 17.00.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan