História

Показывается результатов: 1 - 10 из 415.
Предметов на странице 10
из 42

Oznamy

« Назад

3. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA. Nedeľa Dobrého pastiera.

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkých darcov nech požehná Boh.

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Táto pobožnosť vo farskom kostole bude vo štvrtok po sv. omši.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v stredu spojená s organizačnou prípravou na sv. prijímanie po sv. omši. Prosím rodičova a učiteľov náboženstva, aby sa zapojili do tejto prípravy detí.

Vysluhovanie sviatosti birmovania bude v nedeľu 12.5.2019 o 10.30. Stretnutie birmovancov a organizačný nácvik bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej.
Svätá spoveď birmovancov a rodinných príslušníkov bude v sobotu od 8.00 do 10.00. Po spovedaní dopoludnia bude upratovanie a výzdoba kostola. Prosíme birmovancov a rodičov, aby sa zapojili do tejto prípravy.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).
Farská zbierka bude vyhlásená v najbližšom voľnom termíne.

V pondelok 6. 5. bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda po večernej sv. omši stretnutie všetkých modlitbových skupín matiek z Piešťan.

Farská ofera činila 2150,-€. Srdečne ďakujeme a Pán nech odmení všetkých darcov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za vaše milodary vám ďakujeme.

Začína sa sláviť Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Modlime sa tento týždeň osobitne za kňazské a rehoľné povolania, aby bolo čím viac robotníkov do Pánovej žatvy.

Na budúci týždeň v nedeľu o 15.00h. bude stretnutie združenia Faustínum.

Májový program v MC Cesta:

  • 8.5. Zatvorené - štátny sviatok
  • 15.5. Prezentácia detskej výchovno-vzdelávacej literatúry pre mamičky
  • 22.5. “Darček” ku dňu matiek
  • 29.5. Duchovná obnova s možnosťou sv. spovede s P. Zahoránskym.

Na budúci týždeň v nedeľu 12. mája je aj Deň matiek. Ďakujme pri tejto príležitosti svojim mamám za všetky dobrodenia, ktoré sme prostredníctvom nich dostali.

Dnes sú Piešťanské chvály: 5.5.2019 v evanjelickom kostole o 15.00h. Téma: Hľa, všetko tvorím nové.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan