História

Показывается результатов: 1 - 10 из 420.
Предметов на странице 10
из 42

Oznamy

« Назад

7. veľkonočná nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
Streda: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. Je dovolená votívna omša Za povolania na kňazský stav alebo Za rehoľné povolania.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci. Votívna sv. omša O Najsvätejšom Srdci Ježišovom.
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO. Slávnosť.

Oznamy

V sobotu večer začína Turíčna vigília, ktorá má ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou, a očakávali Ducha Svätého.

Po svätých omšiach modlíme novénu k Duchu Svätému.

Veriaci, ktorý sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Zároveň sa končí veľkonočné obdobie.

Zbierka na katolícke masmédiá (TV Lux, Rádio Lumen...) bude na budúcu nedeľu 9.6.2019. Pán nech požehnáva všetkých darcov.

Zbierka na opravu Kúpeľnej kaplnky BSJ činila 4939,-€. (Farnosť sv. Cyrila a Metoda 1500,-€; sv. Štefana 1031,-€; SJ 2408,-€). Srdečne ďakujeme za vaše dary a vyprosujeme pre všetkých Božie požehnanie.
Dary na Kaplnku BSJ môžete posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Príprava na Národný pochod za život, ktorý sa bude konať v Bratislave 22. septembra 2019 prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender, od farského kostola sv. Cyrila a Metoda, cez ulicu Eugena Suchoňa, okolo hotela Jalta, ul. Pribinovu, Sad A. Kmeťa do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne.
Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/

Procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 23.6.2019 po sv. omši o 10.30, ktorá bude spoločná s otcami jezuitmi. (V nedeľu 23. júna 2019 svätá omša o 11.00h. v jezuitskej kaplnke nebude). Smer procesie bude ešte upresnený. Už teraz Vás všetkých a najmä rodiny s deťmi pozývame na túto spoločnú farskú slávnosť a verejné vyznanie viery v prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii.

8. ročník pochodu Hrdí na rodinu sa uskutoční 20.7.2019 v Bratislave na Rudnayovom námestí pri katedrále sv. Martina o 14.30. Motto pochodu: Nech nám horia srdcia láskou.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúci týždeň v nedeľu 9. júna 2019 o 15.00h. bude stretnutie združenia Faustínum.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Spovedanie v týždni k prvému piatku: ráno ako zvyčajne od 5.45h. a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h.; stredu až piatok od 17.00h.

Pozvánka na CPŽ 23. - 28.7. v Trlenskej doline. Jezuiti pozývajú na Týždeň "Cesta, Pravda a Život (18-30 r.)". Ide o stretnutie mladých mužov do 30 rokov, ktorí sa rozhodujú v akom stave nasledovať Krista. Kedy? - 23. - 28. júl 2019. Kde? - Trlenská chata, neďaleko Ružomberka. Môžete sa prihlásiť do 30. júna u Petra Sabola SJ (pesabol@yahoo.com). Viď plagát na nástenke.

V nedeľu 23. júna 2019 nebude svätá omša o 11.00h. Dôvodom je spoločná svätá omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30h. pri príležitosti slávnosti Božieho Tela. Už teraz Vás všetkých a najmä rodiny s deťmi pozývame na túto spoločnú farskú slávnosť a vyznanie viery krátkou procesiou po svätej omši z farského kostola ku kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan