História

Показывается результатов: 1 - 10 из 425.
Предметов на странице 10
из 43

Oznamy

« Назад

Najsvätejšej Trojice 2019

Liturgický kalendár

Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Slávnosť. Prikázaný sviatok. Sväté omše ako cez týždeň.
Piatok: Sv- Alojza Gonzágu, rehoľníka. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Ďakujem za vaše dary a vyprosujem Božie požehnanie.

Zbierka na masmédiá činila 1109,-€. Ďakujem všetkým darcom a vyprosujem Božie požehnanie.

Procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 23.6.2019 po sv. omši o 10.30, ktorá bude spoločná s otcami jezuitmi. (V nedeľu 23. júna 2019 svätá omša o 11.00h. v jezuitskej kaplnke nebude). Smer procesie bude po chodníku Nitrianskej ulice k budove Slov. sporiteľne, po Nám. Slobody k VÚB, ul. E. Suchoňa a späť do dvora farského kostola odzadu. Už teraz Vás všetkých a najmä rodiny s deťmi pozývame na túto spoločnú farskú slávnosť a verejné vyznanie viery v prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii.
Eucharistická procesia na Banke a v Kocuriciach bude vo štvrtok po svätej omši o 18.00.

Komunita Cenacolo vás pozýva na deň otvorených dverí Na Včelárskej Paseke v Kráľovej pri Senci dňa 22.6.2019. Program je od 14.00, sv. omša o 15.00 (celebruje Mons. Jozef Haľko) až do 18.30. Viac na nástenke.

Príprava na Národný pochod za život, ktorý sa bude konať v Bratislave 22. septembra 2019 prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender, od farského kostola sv. Cyrila a Metoda, cez ulicu Eugena Suchoňa, okolo hotela Jalta, ul. Pribinovu, Sad A. Kmeťa do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne.
Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.

8. ročník pochodu Hrdí na rodinu sa uskutoční 20.7.2019 v Bratislave na Rudnayovom námestí pri katedrále sv. Martina o 14.30. Motto pochodu: Nech nám horia srdcia láskou.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na katolícke masmédiá: 1360 eur. Za Vaše milodary vám ďakujeme.

Sväté omše na slávnosť Najsvätejšieho Tela a krvi (štvrtok 20.6.2019) budú v našej kaplnke: 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30.

Dôležitý oznam: V nedeľu 23. júna 2019 nebude svätá omša o 11.00h. Dôvodom je spoločná svätá omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30h. pri príležitosti slávnosti Božieho tela. Už teraz Vás všetkých a najmä rodiny s deťmi pozývame na túto spoločnú farskú slávnosť a vyznanie viery krátkou procesiou po svätej omši okolo farského kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca Františka, tzv. Halier sv. Petra. Za Vaše milodary vám ďakujeme.

Materské centrum pri jezuitskom pastoračnom centre vás pozýva každú stredu na tieto aktivity: jún 2019 – hudobno-pohybové aktivity pre deti, prezentácia literatúry z BeneMedia, prednášku: Ako správane vytvárať vzťah s našimi deťmi a piknik v záhrade. Bližšie na nástenke.

Pripomíname si 450 rokov od narodenia jezuitského školastika sv. Alojza Gonzagu. 21. júna sa končí jubilejný rok sv. Alojza. Sv. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 – 21. júna 1591) je považovaný za vzor čistoty a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri nákazlivých chorobách. Pri tejto príležitosti vydavateľstvo Dobrá kniha vydalo Deviatnik k sv. Alojzovi Gonzagovi, ktorý obsahuje dennú modlitbu za šesť dôležitých čností v živote kresťana, modlitbu za dosiahnutie šťastnej hodiny smrti a modlitbu za čistotu. Môžete si ho zakúpiť v našej predajni DK vedľa pastoračného centra.

Pozvánka na CPŽ 23-28.7. v Trlenskej doline. Jezuiti pozývajú na Týždeň "Cesta, Pravda a Život (18-30 r.)" Ide o stretnutie mladých mužov do 30 rokov, ktorí sa rozhodujú v akom stave nasledovať Krista. Kedy? - 23.-28. júl 2019. Kde? - Trlenská chata, neďaleko Ružomberka. Môžete sa prihlásiť do 30. júna u Petra Sabola SJ (pesabol@yahoo.com) Viď plagát na nástenke.

Centrum pomoci pre rodinu v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou a Farnosťou sv. Štefana v Piešťanoch vás srdečne pozýva na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23. júna 2019 - po skončení procesie k Božiemu Telu a popoludní od 14.00h. v areáli 1. stupňa Cirkevnej spojenej školy Pod Párovcami. Viac informácií na plagáte.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan