História

Показывается результатов: 1 - 10 из 512.
Предметов на странице 10
из 52

Oznamy

« Назад

29. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Piatok: sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (Misijná nedeľa).

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii kostola Sv. Cyrila a Metoda vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8 EUR.

Pozývame všetky deti v pondelok o 17.00 hod. do kostola sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch na modlitbu sv. ruženca v rámci iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Iniciatívu spustila udalosť z roku 2005: kľačiac na podstavci sochy Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas, sa skupina detí modlila ruženec. Niektorí z prítomných dospelých si spomenuli na slová Pátra Pia: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Modlitbová iniciatíva sa potom rýchlo rozšírila do celého sveta.

OPRAVA!!! Zbierka na misie bude budúcu nedeľu. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac zasiahnuté chudobou a suchom. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete.

Sväté. omše v stredu večer o 18.00 v kostole sv. Cyrila a Metoda budú i pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 3. ročníka. Srdečne ich pozývame na túto prípravu.

Na birmovku sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka. Prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo v škole od učiteľov náboženstva. Prihlásiť sa môžu i starší (študenti na SŠ, dospelí), prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii.

Trnavská arcidiecéza začala od septembra vydávať nový časopis, ktorý mapuje dianie v Trnavskej arcidiecéze pod názvom Moja Trnavská arcidiecéza. Náklad na tlač jedného časopisu je vo výške 0,50. Príspevok na tlač je dobrovoľný a môžete ho pri prevzatí časopisu vhodiť do pokladničky. Pán Boh zaplať.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Hľadáme ochotných a obetavých ľudí, mužov i ženy, na službu kostolníka pre náš kostol. Kto by nám chcel pomôcť aspoň na určitý čas, nech sa prihlási v sakristii. Ďakujeme.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan