História

Показывается результатов: 1 - 10 из 518.
Предметов на странице 10
из 52

Oznamy

« Назад

32. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Utorok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Streda: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Piatok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Od poludnia 8. do polnoci 9. novembra môžu veriaci za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Treba navštíviť katedrálny chrám a tam sa pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

Sväté omše v stredu večer o 18.00 v kostole sv. Cyrila a Metoda budú i pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 3. ročníka. Srdečne ich pozývame na túto prípravu.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 10. - 12. decembra 2021 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi. Bližšie informácie na nástenke.

Originálne manželské rekolekcie sa uskutočnia v dňoch 26. – 28.11.2021 v Melčiciach – Lieskovom v kláštore sestier františkánok. Bližšie informácie sú na nástenke.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Hľadáme ochotných a obetavých ľudí, mužov i ženy, na službu kostolníka pre náš kostol.
Kto by nám chcel pomôcť aspoň na určitý čas, nech sa prihlási v sakristii. Ďakujeme.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan