História

Показывается результатов: 1 - 10 из 425.
Предметов на странице 10
из 43

Oznamy

« Назад

34. nedeľa v cezročnom období 2019, Krista Kráľa

Liturgický kalendár

Sobota: SV. ONDREJA, APOŠTOLA. Sviatok.
Nedeľa: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Na 1. adventnú nedeľu požehnáme adventné vence na úvod sv. omše. Môžete si doniesť na požehnanie aj svoje a položiť ich pred oltár.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude Jesenná zbierka na katolícky charitu. Trnavská arcidiec. charita vydáva vlastný Charitný spravodaj a tiež posiela informačné letáky. Zároveň vyjadruje vďačnosť za Jarnú zbierku na charitu, ktorá v celej arcidiecéze činila 53 650,-€.

Dnes na slávnosť Krista Kráľa vo filiálnom kostole v Kocuriciach je hodová slávnosť titulu kostola. Popoludní o 16.00 sa v tomto kostole uskutoční hodový koncert speváckeho zboru Trio gaudium so speváčkou Máriou Hochelovou, s príhovorom primátora mesta a zapálením stromčeka. Srdečne vás pozývame na túto slávnosť.

Pozývame manželov na prednášku: PREKONÁVANIE NEPRIATEĽOV LÁSKY, ktorá sa uskutoční v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda v túto nedeľu dňa 24.11.2019 o 14.30. Prednášajúci: PhDr. Eva Prvá.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka.

Stretnutie birmovancov v tomto týždni bude v piatok na sv. omši a po nej.

Vo štvrtok vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 18.00 bude sv. omša aj za pravidelných adorátorov, ktorých prosím o stretnutie po sv. omši.

V sobotu 30.11. bude v KBSJ o 16.15 latinská sv. omša za účasti zboru Schola Gregoriana z Nového Mesta nad Váhom.

V advente v dňoch od 13. – 15. decembra sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční duchovná obnova rozVEDENÍ K BOHU I. pre rozvedených, ktorí žijú sami. Prihlásenie na internetovej stránke Rodinkova.

Omšový milodar – vzácny dar pre misie: Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly. Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur; milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45 eur a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150 eur. Zapísať vaše úmysly v sakristii môžeme do konca novembra.

Dnes, 24. novembra, sa uskutoční adventná zbierka Daruj Vianoce. Darovať môžete domáce a kuchynské potreby, drogériu, posteľnú bielizeň, hračky, športové potreby a detské či dospelé čisté oblečenie či elektroniku. Roztriedené veci môžete priniesť pred alebo po omši pred kostol sv. Štefana o 9. hodine, kostol sv. Cyrila a Metoda o 10.30 hodine a pred kaplnku Sedembolestnej Panny Márie o 11. hodine. Z vyzbieraných vecí sa vytvorí voľný bazár v dennom centre Svornosť na Vážskej ulici č. 4. Ten bude od pondelka 25.11. do utorka 3.12. dostupný úplne pre každého. Všetky potrebné informácie získate na plagáte v predsieni kostola alebo na výveskách.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúci týždeň bude zbierka na charitu. Za vaše milodary Vám ďakujeme. Pri pokladničkách si môžete vyzdvihnúť Charitný spravodaj, aby ste poznali prácu charity a leták. Trnavská charita ďakuje za Vašu štedrosť.

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené Materské centrum v našom Pastoračnom centre. Téma: 27.11.2019 – Výroba adventných vencov. Viac na plagáte na nástenke.

Dňa 30. novembra 2019 o 20.00h vás pozývame na tzv. staromládežku. Prídu bratia jezuiti, ktorí sa venovali mládežníckym svätým omšiam.

Na Prvú adventnú nedeľu požehnáme pri svätých omšiach adventné vence.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan