História

Показывается результатов: 1 - 10 из 512.
Предметов на странице 10
из 52

Oznamy

« Назад

21. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Piatok: Sv. Moniky, spomienka
Sobota: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa: DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Spoločenstvo Živá voda pozýva vo štvrtok 26. augusta 2021 o 18.45 v kostole sv. Cyrila a Metoda na modlitbu sv. ruženca za uzdravenie.

"Príďte sa stretnúť so svätým otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov.
Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky info aj prihlášku nájdete na  https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagátoch na výveske.
Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie."

Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Spišská Nová Ves prijať p. Martin Jakubík, bytom Piešťany a p. Oľga Pastiranová, bytom Spišská Nová Ves. Kto by poznal nejakú cirkevnoprávnu prekážku, nech ju ohlási na farskom úrade.

Prosíme veriacich o dodržiavanie hygienických opatrení, rúško + dezinfekcia rúk.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Obraciame sa na vás s prosbou. Hľadáme ochotné ženy, ktoré by pomohli upratovať náš kostol. Kto nám chce pomôcť, nech sa prihlási v sakristii, alebo na č. tel. 0915 288 199. Úprimne ďakujeme.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan