História

Показывается результатов: 1 - 10 из 435.
Предметов на странице 10
из 44

Oznamy

« Назад

7. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Streda: POPOLCOVÁ STREDA, deň pokánia v celej Cirkvi.
Nedeľa: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Oznamy

Popolcovou stredou začína 40 dňové pôstne obdobie (bez nedieľ), ktoré je zamerané na Veľkú noc. Je preniknuté slovami Pána Ježiša: „Kajajte sa verte evanjeliu“. Pôst znamená striedmosť v jedle, ale aj zbavovanie sa nerestí.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst:

  • zdržiavame sa mäsitých pokrmov (zaväzuje od 14. roku do konca života s výnimkou chorých) a
  • iba raz dosýta najesť (zaväzuje od 18. roku do 60. roku života).

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu. Za vaše milodary vopred Vám ďakujeme. Pri pokladničkách si môžete zobrať propagačné materiály trnavskej charity a pôstnu krabičku pre Afriku.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac apríl bude na budúci týždeň ako obvykle.

Pozývame aj prvoprijímajúce deti s rodičmi v stredu na slávenie Popolcovej stredy. Je to vhodná kresťanská katechéza o pôste aj pre deti.
Pripomínam termíny 1. svätého prijímania:

  • 17.5.2020 o 10.30 - Brezová škola
  • 23.5.2020 o 10.30 - školy Vajanského a Scherera
  • 24.5.2020 o 10.30 - Banka.

Ak niekomu nevyhovuje termín, je možnosť prehlásenia na iný. Žiadame tých, čo nemajú všetko v poriadku, aby dodali krstné listy a prešli preskúšaním čo najskôr.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši o 18.00 a po nej s kňazom a animátormi. Termín birmovky bude v septembri ešte upresnený.

Pobožnosť Krížovej cesty bude každý deň po rannej sv. omši, v piatok vo farskom kostole o 17.15. Prosíme rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti prosíme o nahlásenie v sakristii (rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Modlitby matiek, miništranti, birmovanci a mládež). (Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne zriadenými stanicami, môže získať úplné odpustky.)

Katechézy pre dospelých a mládež Neokatechumenálnej cesty budú pokračovať KAŽDÝ PONDELOK A ŠTVRTOK O 19.00 HOD v pastoračnej miestnosti vedľa kostola sv. Cyrila a Metoda.

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku okrem soboty. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany ďakuje všetkým, ktorí pomohli s 2% z dane v minulom roku na chod Domu pokoja v Lúke pre ubytované matky a deti, a veľmi prosí o pomoc aj v tomto roku. Srdečné Pán Boh odmeň! Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

Pozývame Vás na farskú púť ,,Po stopách sv. Jána Pavla II. do Poľska“, pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia (18.5.2020). Púť sa uskutoční od piatka 8.mája do pondelka 11. mája. Navštívime Baziliku na Jasnej hore v Čenstochovej, v ktorej sa nachádza vzácny obraz – ikona Panny Márie Čenstochovskej.Jeho obľúbenú Kalváriu, centrum Krakowa, katedrálu na Waweli, zúčastníme sa na procesii na počesť najstaršieho poľského svätca sv. Stanislava, ďalej Sanktuárium Jána Pavla II. v Lagiewnikach, Wadovice - rodný dom sv. Jána Pavla II.. Cena púte je 235 € a obsahuje modernú autobusovú dopravu, 3 noci ubytovanie hotelového typu, 3x raňajky a 3x večere. Sprevádzať nás bude odborný sprievodca a dp. kaplán Ľuboš Matúš. Prihlasovať sa môžete do konca februára v cestovnej kancelárií NOE travel, na t.č. 0902 057 999 alebo emailom na info@pute.sk.

V piatky po sv. omši od farského kostola sv. Cyrila a Metoda do kúpeľnej kaplnky BSJ sa modlí modlitba svätého ruženca za ochranu manželstva, rodiny, života od počatia až po prirodzenú smrť a za odvrátenie nebezpečnej liberálnej gender ideológie.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vám ďakujeme. Pri pokladničkách si môžete zobrať propagačné materiály trnavskej charity a modlitbu za charitné dielo.

Pondelok – 18.30h – svätá omša za slobodných, ktorí hľadajú svojho partnera a za povolania. Hosť: P. Peter Sabol SJ. Srdečne pozývame.

Popolcová streda – v tento deň je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pri svätých omšiach bude značenie popolom.

Od štvrtka po popolcovej strede sa budeme cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlievať Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Zapisovanie svätých omší na apríl bude v našej kaplnke 28. februára 2020 pred svätými omšami: o 5.30h na 6.00h; o 7.30h na 8.00h a o 18.00h na 18.30h.

Materské centrum pri Jezuitskom pastoračnom centre – každú stredu od 9.30h. Téma: Pôst a naše predsavzatia.

Členovia Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti (SKA) pozývajú k veľkopôstnej 9-týždňovej duchovnej obnove v malých spoločenstvách. Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení, (ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Do dvoch osobitných spoločenstiev sú pozvaní snúbenci a novomanželia žijúci v manželstve do 5 rokov, ktoré budú zamerané formáciu v manželskej a rodinnej problematike. Začiatok je v týždni od 24. februára 2020 v priestoroch JPC. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske. Prihlásiť sa možno najneskôr do 23. februára 2020.

Spoločnosť Ježišova prosí aj tento rok o 2% z dane na podporu apoštolskej činnosti, ktorú robí po celom Slovensku: exercičné domy, fakultu, centrá spirituality, atď. Formulár je dostupný aj na internete: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=14394 alebo pri pokladničkách vzadu v kostole. Ďakujeme.

Piešťanské chvály – 1. marca. 2020 o 15.00h. – Zborové centrum Betezda, ECAV. Téma: Modlitby za Piešťany. Hosť: Hnutie Crescendo, modlitebníci za mestá.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan