Profile

farnosť Prakovce
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Ján Tarbaj
Kapláni:
contact-informations

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Приглашение

Wall - najnovšie

Отображение сетевого контента

Pondelok:  17:00 (v zime); 18:00 (v lete)

Utorok:      17:00

Streda:      07:30

Štvrtok:      17:00

Piatok:       17:00

Sobota:        7:30

Nedeľa: 8:00 , 10:00

Отображение сетевого контента

 

V roku 1883 bol v Prakovciach postavený murovaný kostol zasvätený svätej Ľudmile.

Zaujímavými pamätihodnosťami kostola je oltárny obraz sv. Ľudmily od maliara Viktora Madarásza  a tiež liatinové schody, stĺpy, zábradlie a železné parkety nachádzajúce sa v interiéri kostola.

Отображение сетевого контента

 

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispeli finančne či modlitbami k oprave nášho chrámu,.. máme novú medenú strechu, premaľovaná je časť interiéru, nové schody, zábradlie, strieška, svetlá, celé ozvučenie kostola, upravený exteriér...

Ešte sa toho musí veľa urobiť...v kostole aj na fare, aj v našich dušiach a srdciach sú potrebné zmeny ♥ A tiež túžime tiež po pastoračnom centre pre deti a mladých. A tiež aby Pán volal ochotných dobrovoľníkoch...prosíme aj naďalej o modlitby + aj finančnú pomoc.

---Veriaci z farnosti Prakovce---

 

Svoje finančné dary môžete poslať na tieto účty:
Rímskokatolícka cirkev farnosť Prakovce, 055 62 Prakovce, číslo účtu 0101378766/0900 pri platbe
tuzemskej alebo SWIFT (BIC) kód: SK0609000000000101378766 GIBASKBX pri platbe zo zahraničia.

 

Telefonický kontakt: 0534874317. Mgr. Ján Tarbaj, kanonik h.c. a Farská ekonomická rada

Дневники

« Назад

Umenie malých krokov (Antoine de Saint Exupéry)

Umenie malých krokov (Antoine de Saint Exupéry)

- Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto mi má povedať pravdu s láskou. - Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. - Nauč ma umeniu malých krokov.

 

 

Umenie malých krokov

(Antoine de Saint Exupéry)

 

- Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.

- Nauč ma umeniu malých krokov.

- Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas.

- Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.

- Prosím o silu kázne a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni rozumne rozdelil, aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy, a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.

- Dovoľ mi utvrdiť sa o tom, že snívať o minulosti, či budúcnosti mi nepomôže.

- Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.

- Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko.

- Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka ním rastieme a dozrievame.

- Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu.

- Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto mi má povedať pravdu s láskou.

- Chlieb náš každodenný daj mi pre telo i dušu, prejav Tvojej lásky, priateľské echo, a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.

- Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním, daj, aby som dokázal čakať.

- Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť.

- To najdôležitejšie si človek nehovorí sám.

- To najdôležitejšie mu býva povedané.

- Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo.

- Daj, aby som dorástol tejto najkrajšej, najťažšej, najriskantnejšej a najnežnejšej záležitosti života.

- Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra, slovami, či bez slov.

- Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život.

- Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.

- Nauč ma umeniu malých krokov.

Amen. :)

Предыдущий