Blogy

« Назад

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka farnosť sv. Lukáša

v Sklených Tepliciach

Farár Vít Tužinský, tel.: 0907335812, e-mail: sklene.teplice@fara.sk

DVADSIATA PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ROK SVÄTÉHO JOZEFA
(8. 12. 2020 - 8. 12. 2021)

ROK RODINY
(19. 3. 2021 - JÚN 2022)

 

19. September 2021

Upratovanie kostola: Zuzana Marková a Vlasta Skladanová 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Ne

19. 9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

10:00

† Irena Pivarčiová, 1. výročie

Po

20. 9.

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov
Spomienka 

---------------

--------------------------------------------------------

Ut

21. 9.

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Sviatok

19:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu - deti a vnúčatá

St

22. 9.

Streda 25. týždňa v Cezročnom období
Slávnosť

9:00

† rodičia Magdaléna a Imrich Haško, † Helena a Mikuláš Garaj a † brat Anton 

Št

23. 9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Spomienka

---------------

--------------------------------------------------------

Pi

24. 9.

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období

19:00

Na úmysel Brigity a poďakovanie za 70 rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

So

25. 9.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

Vigília 

19:00

† Serafína a Johana Šurínoví a † Rudolf Pňaček

Ne

26. 9.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ "B"

DNES je 107. Svetový deň migrantov a utečencov (ustanovený pápežom sv. Piom X. v roku 1914).

KBS - vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu 
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – dňa 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.
Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační   a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.
Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca.
Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

10:00

Za farníkov

ČÍSLO ÚČTU FARNOSTI: SK48 0900 0000 0000 7433 5962

Следующий
Комментарии