Novinky / Blogy

« Назад

FARSKÉ OZNAMY

Sväté omše v rímskokatolíckom farskom kostole

svätého Lukáša, evanjelistu

v Sklených Tepliciach

Aktualizované v UTOROK 16. 4. 2019

14. 4. 2019 Kvetná Nedeľa     10:00

15. 4. 2019 Pondelok Veľkého týždňa  16:15

16. 4. 2019 Utorok Veľkého týždňa      16:15

17. 4. 2019 Streda Veľkého týždňa        6:30

18. 4. 2019 Zelený štvrtok Pánovej večere 16:00

19. 4. 2019 Veľký piatok Slávenie Utrpenia a smrti Pána 15:00

20. 4. 2019 Biela sobota Veľkonočná vigília 19:00

21. 4. 2019 Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 10.00 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní
Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok (svätá omša, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca - a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť slávnu);
2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
 

Ak si želáte, aby v našom kostole bola odslúžená svätá omša na váš úmysel,

váš úmysel zapíšeme v sakristii pred svätou omšou alebo po svätej omši. 

 

Kontakt na miestneho kňaza cez telefón alebo SMS: 0907 335 812

Kontakt na miestneho kňaza cez e-mail: padrevit@gmail.com
 
 
K  farnosti Sklené Teplice administratívne patrí filiálka Repište s kostolom Panny Márie Ružencovej. Filiálka Repište je od Sklených Teplíc vzdialená  cca 3 km. 

 

Предыдущий Следующий
Комментарии