Дневники

« Назад

Slúženie nahlásených omšových úmyslov v našej farnosti

.

 

Milí bratia a sestry,

Konferencia biskupov Slovenska vydala rozhodnutie, že s platnosťou od 10. marca 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby až do odvolania. Z tohto dôvodu úmysly svätých omší, ktoré boli zahlásené, od 11. marca neboli slúžené z dôvodu, že tí veriaci, na ktorých úmysel sa sv. omša slúži, obyčajne chcú byť na tejto sv. omši aj prítomní, čo je určite správne. Keďže od uvedeného dátumu nebolo možné slúžiť verejné bohoslužby a tiež preto, že v tom čase ešte nebolo jasné, ako dlho bude trvať tento zákaz, z tohto dôvodu, pri sv. omši 10. marca sme oznámili, že slúženie zapísaných úmyslov sv. omší sa načas pozastavuje. Dnes už vieme, že zákaz slúženia sv. omší bude zjavne dlhšou záležitosťou. Preto od 1. apríla budeme ďalej pokračovať v slúžení sv. omší, tak, ako boli zapísané na uvedené dni. Viacerí ste ma totiž telefonicky, i osobne kontaktovali a pýtali ste sa na túto záležitosť z dôvodu túžby aj takýmto veľmi dôležitým spôsobom vyprosovať od Pána Boha potrebné milosti pre seba a taktiež nezabúdať ani na svojich zosnulých. Úmysly sv. omší, ktoré boli zapísané od 12. marca do 31. marca, budú presunuté na mesiac máj.

Počas týždňa sú sv. omše slúžené od pondelka do piatku ráno o 6,30 a v sobotu a nedeľu ráno o 7,30. Takže v tomto čase slúženia sv. omší sa môžete aj duchovne spojiť v modlitbe. Úmysly sv. omší, ktoré sa budú sláviť od 1. apríla, budú i naďalej zverejňované vo farských oznamoch na internetovej stránke našej farnosti a taktiež tieto oznamy nájdete vyvesené na nástenke pre našim kostolom. Taktiež môžete telefonicky, ale i osobne nahlásiť úmysly sv. omší na mesiace máj a jún.

Modlime sa a obetujme spoločne zvyšný čas tohto pôstu za odvrátenie šírenia nákazy a za všetkých chorých, za zdravotníkov a za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.