Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations
« Назад

Životopisy svätých

Mária Guadalupe (Anastázia) García Zavala, rehoľníčka /24. 6. 2019/ panna, spoluzakladateľka Kongregácie služobníc svätej Margaréty Márie a chudobných * 27. apríl 1878 Zapopan, Jalisco, Mexiko † 24. jún 1963 Guadalajara, Mexiko

Svätá Mária Guadalupe (Anastázia) García Zavala, rehoľníčka panna, spoluzakladateľka Kongregácie služobníc svätej Margaréty Márie a chudobných Mária Guadalupe García Zavala sa narodila v Zapopane v štáte Jalisco v Mexiku. Jej rodičia sa volali Fortino García a Rifugio Zavala. Lupita, ako ju volali, mala povesť veľmi peknej a sympatickej dievčiny, bola jednoduchá a jemných spôsobov. K všetkým bola milá, stále ochotná poslúžiť. Zasnúbila sa s Gustávom Arreolom a mala sa s ním čoskoro zosobášiť. Vo svojich dvadsiatich troch rokoch však pocítila Pánovo volanie zasvätiť sa rehoľnému životu so zvláštnym zreteľom pre chudobných a chorých. So svojím rozpoložením sa zverila svojmu duchovnému vodcovi, pátrovi Cypriánovi Iñiguez, ktorý jej kedysi povedal, že tiež túži založiť rehoľnú kongregáciu na pomoc chorým v nemocnici. On sám ju vyzval, aby sa začala venovať tejto práci. Tak sa stalo, že nakoniec spolu založili rehoľnú Kongregáciu služobníc svätej Margaréty Márie a chudobných. Matka Lupita bola zvolená za generálnu predstavenú kongregácie a túto službu vykonávala celý svoj život. Hoci pochádzala zo zámožnej rodiny, s radosťou dokázala prijať mimoriadne skromný spôsob života. Sestry kongregácie učila milovať chudobu, aby sa tak mohli lepšie venovať chorým. Nemocnica prechádzala v tom čase ťažkými ekonomickými problémami, a preto Matka Lupita dokonca požiadala svojho duchovného vodcu o dovolenie žobrať na uliciach. Keď dostala súhlas, niekoľko rokov tak koná spolu so svojimi spolusestrami, až pokiaľ sa nevyriešia tieto problémy so zabezpečením chorých. Usnula v Pánovi 24. júna 1963 v Guadalajare, Jalisco, v Mexiku vo veku 85 rokov. Už odvtedy sa teší povesti svätosti. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. dňa 25. apríla 2004. Dňa 12. mája 2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne ju pápež František počas obradu kanonizácie zapísal do zoznamu svätých a stanovil, aby bola uctievaná v celej Cirkvi. Preklad z taliančiny: ThLic. Marek Haratim Prevzaté z: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 3/2013
Комментарии