Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations
« Назад

Životopisy svätých

Svätá Mária Magdaléna Postel, panna /16. 7. 2019/ * 28. november 1756 Barfleur, Nemecko † 16. júl 1846 Saint-Sauveur-le-Vicomte, Francúzsko

Svätá Mária Magdaléna Postel, panna Narodila sa 28. 11. 1756 v normandskej dedine Barfleur pri kanále La Manche vo Francúzsku ako siedme dieťa v rodine. Pri krste dostala meno Júlia. Už ako dieťa si osvojila život modlitby a veľmi skoro ovládala základy katechizmu. Ako deväťročná urobila súkromný sľub týkajúci sa plného zasvätenia. Na prvé sväté prijímanie sa vtedy mohlo pristúpiť len neskoršie, ale pán farár pri nej urobil výnimku pre jej znalosť a naozajstnú túžbu. Potom chodila prijímať Krista každý deň. Po čiastočnom školskom vzdelaní odišla do Kláštora benediktínok vo Valignes. Tam prežila svoje dospievanie s úmyslom vstúpiť v plnoletosti do rádu, ale nakoniec sa rozhodla pre službu mimo kláštorných stien. Na dedinách chýbali základné školy a preto Júlia Postel zriadila malú školu, v ktorej formovala deti aj po duchovnej stránke. Snažila sa učiť všeobecné základy aj náboženstvo. V jeho vyučovaní pokračovala aj za prenasledovania počas krvavej francúzskej revolúcie. V tej dobe boli takéto školy zrušené a revolucionári vyžadovali od kňazov prísahu vernosti ústave zameranej proti Cirkvi. Preto mnohí kňazi z Francúzska odišli. Došlo dokonca aj k tomu, že miestny kňaz, schválený vládou, zakazoval prítomnosť Eucharistie v kostole. Biskup, ktorý Júliu Postel dobre poznal, jej preto zveril uchovávanie Oltárnej sviatosti. Ako akolytka roznášala Eucharistiu umierajúcim, organizovala tajné sväté omše a viacerými spôsobmi pomáhala kňazom. Sama žila asketicky, nosila drsný kajúci odev, dodržiavala štvordenný pôst a spávala vraj na drevenom kríži. V roku 1798 vstúpila do tretieho rádu sv. Františka a prijala meno Mária Magdaléna. Po nástupe Napoleóna a ukľudnení situácie v krajine začala uvažovať o založení nového rehoľného spoločenstva. Nepochopená príbuznými v roku 1804 odišla do Cherbourgu, kde potom viedla školu, ktorú navštevovalo 300 detí. V roku 1807 založila vytúžené Spoločenstvo sestier kresťanských škôl milosrdenstva a s prvými družkami zložila rehoľné sľuby. Štvrtý sľub sa týkal vyučovania detí. Pre nepochopenie okolím boli začiatky jej kongregácie veľmi ťažké a žili v značnej chudobe. Na prianie biskupa sestry prevzali školu v Tamerville. Mária Magdaléna zaviedla modernú didaktickú výchovu a pri škole zriadila dielňu pre ženy. V roku 1832 sa jej podarilo získať spustnuté benediktínske opátstvo v St-Saveur-le-Vicomte, ležiace južne od Chebourgu, v ktorom zriadila základňu svojej kongregácie. V ňom aj po zavŕšení diela, keď mal už rád 37 domov, zomrela vo veku 89 rokov. Pápež Pius X. ju 17. 5. 1908 blahorečil a pápežom Piom XI. bola 24. 5. 1925 svätorečená. Zdroj:www.životopisysvatych.sk
Комментарии