Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations
« Назад

Z dnešného evanjelia

Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? /22. 7. 2019/

Dojímavá scéna. Boh, ktorý má neustále záujem o príbeh každého človeka, sa k nám približuje svojimi zainteresovanými otázkami na telo: „Adam, kde si? Kain, kde je tvoj brat? O čom sa to rozprávate? Čo sa stalo? Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Koho hľadáte?“ Nechá nás vyliať si srdce, vyjadriť pochybnosť, hanbu, stratenosť, túžbu, hlad… lásku. Potom ide ešte ďalej a oslovuje nás po mene: „Mária! Peter! Mojžiš! Abrahám… Abrahám.“ Niekedy moje meno šepká, niekedy ho povie nahlas, inokedy zakričí. Na našej osobnej veľkonočnej ceste zo smrti k životu nám Boh prejavuje pozornosť. Hlavne vtedy, keď na nás doľahne ťarcha života. Cesta je dlhá… veľmi potrebujeme vnímať jeho zaangažovanie a nehu. TIP NA DNES: Kedy si naposledy vnímal Boží záujem o tvoj život? Je tvoje srdce vnímavé na to, keď Boh šepká tvoje meno? Skús sa dnes zastaviť na chvíľu v kostole alebo na tichom mieste a započúvaj sa. Boh ti dal srdce, ktoré ho dokáže počuť. Zdroj:www.slovoplus.sk
Комментарии