« Назад

Životopisy svätých

Svätá Margaréta (Marína) z Antiochie, panna a mučenica /20. 7. 2018/ * Antiochia v Pizídii, dnes ruiny pri Yalvaç, Turecko † 305 tamtiež (?) Atribúty: malý kríž, drak na reťazi, fakľa, hrebeň

Svätá Margaréta (Marína) z Antiochie, panna a mučenica Patrónka farmárov, pastierov, panien, zdravotných sestier, dievčat, žien v práci, neplodných žien; pri pôrodných ťažkostiach, pri ochoreniach pleti Životný príbeh panny a mučenice Margaréty nie je možné do detailov rekonštruovať. Bola zrejme dcérou pohanského kňaza. Matka jej zomrela, keď mala asi päť rokov. Vychovávala ju istá zbožná žena, ktorá ju viedla ku kresťanstvu. Sama sa zasvätila Bohu a chcela žiť ako panna. Keď sa to dozvedel jej otec, zriekol sa jej a nechcel ju viac vidieť. Margaréta bola krásnou mladou dievčinou. Pásavala ovce svojej vychovávateľky. Všimol si ju rímsky prefekt Olybrius. Chcel, aby sa stala jeho ženou. Ona ho odmietala. Keď sa dozvedel, že je kresťankou, rozhnevaný ju dal zatknúť a vyzval ju, aby sa klaňala pohanským bohom. Keď to odmietla, dal ju mučiť. Železným hrebeňom jej trhali telo, fakľami ju opaľovali a potom ju vrhli do väzenia. Po mučení sa jej rany zázračne hojili. Znova a znova ju mučili. Vo väzení sa jej zjavil diabol v podobe draka a zvíjal sa okolo nej, aby ju pohltil. Ona ho krížom zahnala. Keď ľudia videli jej mučeníctvo a zázraky, mnohí sa obrátili a dali sa pokrstiť. Nakoniec ju dal prefekt sťať. Margaréta oddávna patrila medzi 14 pomocníkov v núdzi. Podľa tradície sa zjavovala sv. Jane z Arcu a povzbudzovala ju v boji. Zdroj:www.životopisysvatych.sk
Комментарии

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations