« Назад

Životopisy svätých

Svätý Ján z Matery, mních /20. 6. 2019/ (Giovanni Scalcione) * okolo 1070 (alebo 1080) Matera, Taliansko † 20. jún 1139 Tomaiuolo, Taliansko

Svätý Ján z Matery, mních Sv. Ján pochádzal z bohatej a váženej rodiny. Ešte v mladom veku opustil svoju rodinu a vybral sa hľadať Boha. Prišiel do mesta Taranto, kde sa živil ako pastier oviec pri kláštore baziliánov, ktorý sa nachádzal na neďalekom ostrove San Pietro. Po takmer troch rokoch z kláštora odišiel. Prešiel celú Kalábriu, Sicíliu a Apúliu. Potom sa vrátil a usadil sa v Ginose (neďaleko Taranta a Matery), kde založil malý kláštor. Tam potom žil niekoľko rokov. Počas invázie Normanov musel z kláštora ujsť. Spolu so sv. Viliamom z Vercelli odišli na vrch Monte Vergine pri Neapole. Veľmi dobre si spolu rozumeli, ale po čase poznali, že každý má ísť svojou cestou. Ján odišiel do Monte Sant’Angelo pri meste Foggia. Ako kazateľ potom pôsobil v meste Bari. Obvinený z kacírstva miestnym arcibiskupom musel na nejaký čas do väzenia. Pustili ho v roku 1129. Odišiel do Tomaiuola pri meste Foggia. Tam roku 1130 založil kongregáciu „pulzanézov“ s benediktínskou regulou a názvom „Santa Maria do Pulsano“. V krátkom čase do kláštora vstúpilo okolo päťdesiat mužov. Kongregáciu schválil aj pápež v Ríme. V celom južnom Taliansku bolo založených viacero kláštorov tejto kongregácie. V čase Jánovej smrti roku 1139 sa rehoľa šírila už aj v Dalmácii (dnešné Chorvátsko). Za svätého bol vyhlásený v roku 1177 pápežom Alexandrom III. Zdroj:www.životopisysvatych.sk
Комментарии

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations