Dianie vo farnosti

« Назад

Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov

Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov

Kostol zvestovania Pána na Františkánskom námestí v Bratislave sa v utorok 24. januára 2012 naplnil veriacimi z viacerých cirkví na celobratislavskej ekumenickej bohoslužbe slova. Celá bohoslužba sa niesla v mene modlitby za jednotu kresťanov v duchu slov apoštola Pavla: všetci budeme premenení víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista.

Zišli sa na nej predstavitelia a veriaci Rímskokotolíckej cirkvi, Gráckokatolíckej cirkvi, Bratskej jednotky baptistov, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, Evanjelickej cirkvi metodistickej a Reformovaného kresťanského cirkevného zboru. Napriek tomu, že ešte pretrvávajú niektoré rozdelenia, ktorých bolesť stále nesieme, spoločná modlitba volala priamo k Bohu, aby požehnanal vzájomnú túžbu po jednote. Každý zástupca cirkvi vložil tymián do kadidla, ktoré symbolizovalo Božie milosrdenstvo zahladzujúce naše hriechy a Božiu milosť, ktorá nás uzdravuje. Týmto gestom si veriaci priznali svoje hriechy a zároveň aj túžbu prijať Božie odpustenie. Celá bohoslužba bola pripravená na spoločných stretnutiach. Počas bohoslužby spievali zbory Cirkvi bratskej, Evanjelickej a. v. cirkvi a miestny františkánsky spevokol. Na záver boli veriaci nielen vyslaní ako poslovia dobrej zvesti evanjelia, ale po bohoslužbe sa stretli aj na spoločnom agapé.

Každý zo zúčastnených si odnášal ako pamiatku na tohtoročnú bohoslužbu slová aj záložku so slovami: "Ekumenizmus. Náročná púť, ale vedená Duchom Svätým, ktorý po stáročiach rozdelenia vedie cirkvi zmieriť sa a dať svetu – zraňovanému konfliktami – svedectvo kresťanskej jednoty. V atmosfére bratstva, ktoré dozrieva medzi kresťanmi, rastie potreba spirituality ako najlepšieho spôsobu na zrýchlenie napredovania k plnému viditeľnému spoločenstvu. Je to ten istý Duch, ktorý v súčasnej dobe vzbudil v rôznych cirkvách nové charizmy, nové duchovné prúdy cez hnutia, spoločenstvá, združenia, skupiny na obnovenie kresťanského života.

prejsť do fotogalérie

Odkazy na videá