Dianie vo farnosti

« Назад

30. september – 6. október 201923. – 29. september 2019

Je XXVI. týždeň obdobia cez rok. Od pondelka do piatka bude pravidelná večerná eucharistická́ poklona. Tento týždeň bude prvý piatok mesiaca októbra.

  • Máte možnosť prísť na pravidelnú večernú eucharistickú poklonu. Sviatosť Oltárnu vystavíme od pondelka do štvrtku po sv. omši o 18.00 do 21.00. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Je to výborná príležitosť na vnútorné duševné i duchovné oddýchnutie si. Všetci ste pozvaní.
  • V utorok začíname bezprostrednú prípravu detí na Prvé sv. prijímanie. S deťmi sa stretneme o 16.45 v priestoroch našej materskej školy. Tiež pozývam rodičov na úvodné stretnutie v tom istom čase na fare. Všetkých prosím o modlitby za tieto deti, ich rodiny a celú našu komunitu.
  • Tento týždeň máme Prvý piatok mesiaca. Doobeda pôjdeme navštíviť starkých a chorých doma a večer od 17.00, počas poklony Sviatosti Oltárnej budeme spovedať v kostole.
  • Na budúcu nedeľu 6.10. si pripomenieme 180-te výročie narodenia a životné dielo vdp. Alojza Kofrányiho, kňaza a technického vynálezcu pôsobiaceho v našej farnosti v rokoch 1886 až 1914: spomenieme si na neho pri sv. omši o 10.00, po ktorej pôjdeme položiť kvety na jeho hrob na cintoríne. Pripomenieme si ho aj o 16.00 tu v kostole v rámci hudobného pásma Slovo a hudba, pri ktorom vystúpi mužský zbor Chorus Augustini a organistka Zuzana Malatinská z Marianky, na ktoré Vás všetkých pozývame.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

 

 

Odkazy na videá