Dianie vo farnosti

« Назад

Farské oznamy 24. február – 1. marec 2020

Je VII. týždeň obdobia cez rok. V tomto týždni opať pokračuje pravidelná večerná eucharistická poklona. V stredu je Popolcová streda, začína obdobie veľkého pôstu.

  • V našej farnosti máte možnosť pravidelnej eucharistickej poklony od 18.00 do 21.00, od pondelka do štvrtku. Poklona má každý deň od 19.30 do 20.00 spoločný program: v pondelok modlitba Taizé, v utorok modlitba vešpier, v stredu modlitba s gregoriánskou hudbou a vo štvrtok modlitba s čítaním Svätého písma. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • V tomto týždni začíname obdobie Veľkého pôstu. Je to požehnaný čas 40 dní na vnútorné očistenie. Všetkým sa odporúča živšia a bohatšia účasť na sv. omšiach celého Pôstneho obdobia a pristúpiť ku svätej spovedi. Spovedáme vždy 30 min. pred každou sv. omšou.
  • V stredu máme Popolcovú stredu. Je to deň pokánia v celej Kristovej Cirkvi. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a iba raz sa dosýta najeme. Žiaden iný skutok pokánia v tento deň nenahradzuje zdržiavanie sa mäsa a mäsových výrobkov. Pôst dodržujú osoby od 14-teho do 60-teho roku života, výnimkou sú chorí.
  • Pobožnosť krížovej cesty si budeme konať: v piatky pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedele o 15.00 hod. Kto sa na nej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu.

 

Stiahnuť aktuálne farské oznamy 

 

 

 

 

 

Odkazy na videá