Dianie vo farnosti

« Назад

Pozvánka do sv. Zeme

Pozvánka do sv. Zeme

Organizujeme v púť do svätej zeme v čase od 9. do 16. októbra. Svätá Zem je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho ďalšieho harmonického vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu.

V spolupráci s CK Awertour Bratislava organizujeme púť Svätá zem a Sinaj - po stopách apoštolskej viery v termíne od 9. do 16. októbra.

V cene zájazdu je letenka, ubytovanie s polpenziou, doprava vo Svätej Zemi, doprava na letisko do Ostravy a späť, odborný sprievodca, palivový príplatok a kompletné cestovné poistenie.

Prihlásiť sa môžete:

  • na fare u pani kostolníčky Marty Maderovej
  • priamo v CK OMEGAtours (osobne, telefonicky, mailom)

Podrobné informácie o cene a programe nájdete v dokumentoch:
Kompletné Informácie o púti do sv. Zeme
Program púte

Odkazy na videá