Dianie vo farnosti

« Назад

Spomienka na sv. pápeža Pia X.

Spomienka na sv. pápeža Pia X.

V utorok 21. augusta je v cirkevnom kalendári spomienka na sv. Pápeža Pia X. V tento deň sme si na sv. omši pripomenuli život a dielo tohto veľkého pápeža, ktorý nám zanechal veľa dobrého, mimoriadny význam mali veľký význam jeho rozhodnutia – možnosť častého svätého prijímania a sväté prijímanie u detí, ktoré mal veľmi rád.

Po svätej omši sme išli k buste Pia X., ktorá je na podstavci vo farskej predzáhradke, položili sme k nej kvety a spoločne sme sa pomodlili. Bustu sme dostali ako dar z Riese v roku 2010, kedy ju požehnal apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana.

Svätý pápež Pius X. sa stal hlavným dôvodom družby Záhorskej Bystrice s talianskym mestečkom Riese Pio X, odkiaľ tento svätý muž pochádzal. Pri rôznych príležitostiach sa tiež navštevujeme, naposledy sme sa stretli v Riese na hodoch v júni tohto roku.

V našej farnosti pôsobí občianske združenie Pius X., ktorého cieľom je zoznamovať verejnosť so životom,dieloma myšlienkamitejto veľkej osobnosti duchovného a verejného života.

prejsť do fotogalérie

Odkazy na videá