Blogy (Fwd: moje obľúbené neoriginály:))

« Назад

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Prvý deň (Veľký piatok)

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva - Prvý deň (Veľký piatok)

„Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší."

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúš­ťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým. Ó, Všemohúcnosť Božieho milosrdenstva, záchrana hriešneho človeka, Ty si milosrdenstvo a more zľutovania, pomáhaš tomu, kto Ťa pokorne prosí.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo, a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a pre jeho bolestné umu­čenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

+ Korunka Božieho milosrdenstva

 

zdroj: 

http://milosrdenstvo.sk/index.php?view=article&id=28%3Ak-boziemu-milosrdenstvu&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=37

Комментарии