Blog

« Назад

Hyper krátke rozjímania k ružencu

Hyper krátke rozjímania k ružencu

(Veď je október, patrí sa.)

 

Bolestný ruženec: bezMOCNÝ Boh
 
1. tICHo pred búrkou HRIECHu
 
2. neMILOSRDNÁ rana
 
3. uKÁZANÁ láska
 
4. Neisté KROKy s ISTým koncom
 
5. DOKONALosť
Комментарии