« Назад

Liturgický program 27.05.-02.06.2019

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 27.máj

 

Svätý hieromučeník Terapont

rod. Štefaňaková:              *o. Šimon, Valéria, Šimon

Moleben k Bohorodičke

18:00

Utorok 28. máj

 

Prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

rod. Kovaľová:  + Verona Lukačovská - ročná

18:00

Streda 29. máj

 

Zakončenie Paschy

rod. Čandová č. 130: + Michal, Anna, Johana, Ivan, Katarína

18:00

Štvrtok 30. máj

 

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok!

Myrovanie

18:00

Piatok 31. máj

 

Svätý apoštol Hermas

+ Anna Lešková

Moleben k Bohorodičke

18:00

Sobota 1. jún

 

Svätý mučeník Justín Filozof

rod. Adamovičová:                + sr. Angelika

07:30

Nedeľa 2. jún

 

 7. nedeľa po Pasche –                  svätých otcov 1. ekumenického nicejského snemu

Za veriacich farnosti

Zbierka: Katolícke masmédia

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 41 23

Legnava: štvrtok – 15:00, sobota – 09:00, nedeľa - 07:30

Starina: štvrtok - 16:30, nedeľa – 09:00

Комментарии
GKC - farnosť Malý Lipník
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
contact-informations