GKC - farnosť Malý Lipník

GKC - farnosť Malý Lipník
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
o. Martin Terkanič
Kapláni:
web-admins
Beáta Šestáková
Antonín Nový
Mária Kravčáková
Jozef Šoltýs
Сайты
Email адреса
Адрес
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Malý Lipník
Malý Lipník 71
Malý Lipník
065 46
Телефон
Pevna linka: 0524394123
Комментарий
Autogenerovane, doplnene

Сервисы

  • Retail

Участники