Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický poriadok 12.09.-18.09.2022

Liturgický program malý lipník

Pondelok 12.september

Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky

rod. Štefana Tirpáka:              * Štefan, Helena

17:00

Utorok 13. september

Predprazdenstvo povýšenia životodárneho Kríža

František Kičura č. 106: + Ján, Mária

07:30

Streda 14. september

Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža

rod. Derevjaniková: * Jozef, Viera, Veronika, Patrik, Leonard, Peter, Barbora

18:00

Štvrtok 15. september

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

rod. Pjataková č. 186:              * Martin, Viera, Terézia, Viktória, Damián

08:00

Piatok 16. september

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

rod. Svistaková: + Mária /panychída/

18:00

Sobota 17. september

Svätá mučenica Sofia a jej dcéry Viera, Nádej, Láska

Bohuznáma rodina: + Michal, Anna

07:30

Nedeľa 18. september

 

15.  nedeľa po Päťdesiatnici

Za veriacich farnosti

10:30

CSL

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: streda – 16:30, nedeľa – 09:00

Starina: pondelok – 18:30, streda – 15:00, nedeľa - 07:30

Комментарии
RSS (Открывает новое окно)
Показывается результатов: 1 - 5 из 20.
из 4