Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický program 01.03.-07.03.2021

Liturgický program malý Lipník

 

Pondelok 1. marec

Prepodobná mučenica Eudokia

rod. Svistáková: * Ján, Mária, Ľubica, Ján, Iveta, Mária, Miroslav s rodinami

17:00

Utorok 2. marec

 Svätí hieromučeník Teodot, kerynejský biskup

rod. Kravčáková: + Ján, Alexander, Mária a ostatní z rod. Kravčákovej

17:00

Streda 3. marec

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

Liturgia vopred posvätených darov

Mária Kičurová: + Štefan /panychída/   

17:00

Štvrtok 4. marec

Prepodobný otec Gerasim od Jordána

rod. Bartková: + Milan Lajčák

17:00

Piatok 5. marec

 

Svätý mučeník Konón

Liturgia vopred posvätených darov

* Ctiteľov Božského srdca Ježišovho a sv. ruženca

17:00

Sobota 6. marec

3. zádušná sobota

Za zosnulých farnosti

/panychída/

07:30

Nedeľa 7. marec

 

Nedeľa 3.týždňa Veľkého pôstu Krížupoklonná nedeľa

Za veriacich farnosti

10:30

 

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Sväté liturgie sa budú slúžiť bez účasti veriacich. 

 

Ak niekto cíti túžbu ísť na sv. spoveď, prijať eucharistiu alebo potrebuje sviatosť pomazania chorých, nech neváha mi zavolať a po vzájomnej dohode je možné individuálne vyslúžiť tieto sviatosti. 

Комментарии