Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický program 18.10.-24.10.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 18.október

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

Deviata hodinka

rod. Kundisová:  + Ján, Verona, Ján

17:45

18:00

Utorok 19. október

Svätý prorok Joel

rod. Živčáková: + Milan Lajčák

18:00

Streda 20. október

Svätý veľkomučeník Artemios

rod. Svistáková: * Miroslav

18:00

Štvrtok 21. október

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

Deviata hodinka

rod.Iľkovičová : + Mária Iľkovičová

17:45

18:00

Piatok 22. október

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

 

rod. Gladišová č. 77: + Mária

18:00

Sobota 23. október

 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

rod. Vasilíková: * Mária – 80 rokov

S platnosťou na nedeľu

(neočkovaní)

ZBIERKA NA MISIE

18:00

Nedeľa 24. október

 

22. Nedeľa po Päťdesiatici

Za veriacich farnosti (neočkovaní)

 

rod. Marinčinová č. 177:

* Jozef

(očkovaní)

ZBIERKA NA MISIE

08:00

 

09:30

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok – 16:30, streda – 16:30, štvrtok – 16:30,             sobota - 07:30, nedeľa – 11:00

Starina: pondelok – 16:30, sobota - 16:30

Комментарии
RSS (Открывает новое окно)
Показывается результатов: 1 - 5 из 20.
из 4