Milovaní návštevníci stránky našej farnosti!

 

Ak máte záujem podporiť obnovu Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Malom Lipníku, môžete tak urobiť aj bezhotovostným prevodom na účet:

SK74 0900 0000 0001 0386 3167

Za Vašu podporu a otvorené srdce Vám všetkým úprimné Pán Boh zaplať! 

« Назад

Liturgický program 20.09.-26.09.2021

Liturgický program MALÝ LIPNÍK

Pondelok 20.september

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci

rod. Čandová:  + Anna /panychída/

18:00

Utorok 21. september

Zakončenie povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža

rod. Šestáková: + Katarína – ročná /panychída/

18:00

Streda 22. september

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup

rod.Živčáková: + Milan Lajčák

18:00

Štvrtok 23. september

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

rod.Iľčišáková: + Stanislav, Anna, Helena, Ján, Katarína, a ostat. z rod. Gnevekovej

Moleben k sv. Jozefovi

18:00

Piatok 24. september

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

rod.Šestáková: + Ján, Mária, Anna, a ostat. z rod.

18:00

Sobota 25. september

Naša prepodobná matka Eufrozína

rod. Mancalová:* Anna Mancalová 70 rokov

11:00

Nedeľa 26. september

 

18. Nedeľa po Päťdesiatici

 

 

Zbierka pre núdznych na Kube

Za veriacich farnosti

(neočkovaní)

rod. Šestáková: * Milan, Helena, Andrea s rod., Ivana a Matej

(očkovaní)

rod. Lajčáková: * rod. Lajčáková, Bartková, Živčáková, Marinčinová

(neočkovaní)

08:00

 

09:30

 

11:00

SL

o. Martin Terkanič: tel. č.: 0911 811 135, 052 /439 4123

Legnava: utorok– 16:30,streda-09:00,piatok – 16:30,sobota- 18:00

Starina: štvrtok – 16:30, sobota – 16:30

Комментарии