Дневники

« Назад

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 08.10. do 14.10.2018

 

PONDELOK

08.10.

 

Prep.matka Pelágia

      Š 17.30

 

+ Helena, Peter Kopčakovi   

               (r.Gribova)     

 

UTOROK

09.10.

 

Sv.ap.Jakub Alfejov

      B 15.45

 

      Š 17.30

+ Ján, Michal, Anna, ...  

               (r.Sekerákova 145) 

+ Michal Ščigulinský

               (r.Hardoňova 166)

 

STREDA

10.10.

 

Sv.muč.Eulampios a Eulampia

H 15.45

 

Š 17.30

+ Jána s panych. /ročná/  

               (r.Mindekova) 

* Alžbeta s rod.                 

               (r.Šiškova 46) 

 

ŠTVRTOK

11.10.

 

Sv.Filip diakon

Prep.Teofan

Š 17.30

 

+ Michal Buchovecký 

               (r.Zimova) 

 

PIATOK

12.10.

 

Sv.muč.Probus a ost.

 

       Š 17.30

 

 

+ Helena Regrutová s panych.

  /výročná/  (r.Karafova 32)

 

SOBOTA

13.10.

 

Sv.muč.Karpos

 Sv.muč.Nazarios

 

       Š 16.30

 

 

 

+ Andrej Sedlák                             

                (r.Kopčakova 6)

= LITIJA PRED ODPUSTOM =

NEDEĽA

14.10.

XXI. po 50-ici

Prep.Paraskeva Trnovská  

 

H 08.00

B 09.15

 

Š 10.30

 

 

 

+ Ján       (r.Bebkova 40)

* Mária, Jozef, ....                 

 

* veriaci farnosti (csl.)   

= ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ=

 myrovanie + obchod okolo cerkvi

 hlavný slúžiteľ a kazateľ: o.Ján MAKAJ /ČIRČ/

 

Комментарии

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Приглашение