Дневники

« Назад

DOPLNENIE LITURGICKÉHO PORIADKU NA PASCHU

Bratia a sestry, doplnil som liturgický poriadok o pobožnosť Krížovej cesty /v piatok o 10.00 hod./
a o Akatist ku Kristovým strastiam /v sobotu o 10.00 hod./, aby sme čo najhlbšie mohli spolu v modlitbe prežívať tajomstvo Kristovho utrpenia, smrti i Jeho slávneho Vzkriesenia. Požehnaný čas strastného týždňa.                                                                                                                                                           o.Pavol 

Akatist ku Kristovým stratiam je na tejto stránke. 

Комментарии

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Приглашение