Дневники

« Назад

Liturgický poriadok

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 30.11. do 06.12.2020

 

PONDELOK

30.11.

 


Sv.ap.Andrej Prvopovolaný

B 10.00

 

 Š 16.30

 

     
     
      + Mária Sekeráková /pohrebná/
 


      + Andrej s panych. /40dňová/

          (r.Kopčákova 6)

 

 

UTOROK

01.12.

 


Sv.prorok Nahum

 

H 09.45

 


Š 16.30

 

      + ruženc.spoloč.


     
      * jub.Štefan, Štefan
            (r.Pavlikova 16)

 


STREDA

02.12.

 


Sv.prorok Habakuk

B 15.15

 

 


Š 16.30

 

 

      + rod.Mackova a Sekerákova
 

 

 

      + Peter Kseňák

               (bohuznámi)

 

 


ŠTVRTOK

03.12.

 


Sv.prorok Sofoniáš

 

Š 16.30

 


      + Zlatica Miková
              (r.Kundrátova)

 


PIATOK

04.12.

 

1.piatok
Sv.veľkomuč.Barbora

Prep.Ján Damaský

Š 08.30

 


Š 16.30

 

         

        =spoveď chorých pred
          Roždestvom aj s pomazaním =

       
     

       * jub.Andrea, Mikuláš, …
              (r.Bobuľska 4) /slov./

             = EUCH.POBOŽNOSŤ =

 

 

 

SOBOTA

05.12.

 

Prep.Sáva Posvätený

 

Š 09.00

 


      + Štefan Rybovič
              (r.Rybovičova)

 

 


NEDEĽA

06.12.

 


XXVII.po 50-ici

Sv.Mikuláš Divotvorca

 

 

 

 

H 08.00

Š 09.15

B 10.30

 

 

      * Mikuláš s rod. (r.Rybovičova)

      * veriaci farnosti /csl./

      * rod.Sekerákova

                   = udelenie 3 iniciač.sviatostí =

 

Комментарии

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Приглашение