Дневники

« Назад

Liturgický poriadok


Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron

Liturgický poriadok od 29.11. do 05.12.2021

 

PONDELOK

29.11.

 

 

Sv.muč.Paramon a ost.

Š 17.30

 

 

        * jub.Peter s rod.

                  (r.Ridilova 109)

 

 

UTOROK

30.11.

 

 


Sv.ap.Andrej Prvopovolaný

Š 17.30

 


         * jub.Anna
                  (r.Kopčáková 158)

 

 

 

STREDA

01.12.

 


Sv.prorok Nahum

 

Š 17.30

 

 

 

         + Štefan Bialko

                   (r.Bialkova 132)

 

 


ŠTVRTOK

02.12.

 


Sv.prorok Habakuk

 

Š 17.30

 


          + Mária, Peter,...
                 (d.H.Kopčáková 110)

 


PIATOK

03.12.

 


Sv. prorok Sofoniáš

 

Š 17.30

 


         

 

 

          + Štefan Ridila s panych.
                    (r.Ridilova 1) slov.

 

 

 

 

SOBOTA

04.12.

 

Sv.veľkomuč.Barbora

Prep.Ján Damaský

 

 

Š 09.00

 

 

 

 


          + Štefan Rybovič
                  (r.Rybovičova)

 

 

 

 


NEDEĽA

05.12.

 


XXVIII.po 50-ici

Prep.o.Sáva

 

 

 

 

 


Š

 

 

 

 

 


          * veriaci farnosti

 

 

 

= Dar na chrám: jub.Peter Ridilla daroval 50 eur. Pán Boh zaplať!

= Kto chce prispieť na chod našej farnosti môže tak urobiť na bankový účet našej farnosti: SK19 0200 0000 0022 6616 6955 

                                                                                       Veľká vďaka za milodary. 

= Chrám /predsieň/ je otvorený celý deň k súkromnej adorácii – modlitbe. Ak niekto potrebuje sviatosť zmierenia nech mi závolá na  tel.: 0908 409 760 . Požehnaný čas filipovky – čítajme Božie Slovo, sledujme sv.liturgie cez internet, modlime sa v svojích domácnostiach a tak naša viera bude pre nás povzbudením i v týchto dňoch.                                  o.Pavol

 

Комментарии

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Приглашение