Дневники

« Назад

Vďaka všetkým milodarcom farnosti

Ak by ste sa rozhodli podporiť našu farnosť milodarom, môžete to urobiť vkladom na účet farnosti.

Číslo účtu  farnosti ŠAMBRON je: SK19 0200 0000 0022 6616 6955 

 
Vďaka všetkým darcom. ktorí ste od začiatku nového roka prispeli na farnosť či už osobne,  alebo aj vkladom na účet. Mená darcov budú vyhlásené v cerkvi po skončení doterajších epidem. nariadení. Vďaka. 
Комментарии

Žiadosti o členstvo

Запросы не найдены.
Пользователь  
Запросы не найдены.
Показывается результатов: 0.

Profile

GKC - farnosť Šambron
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Martin Krajňák
Kapláni:
contact-informations

Приглашение