« Назад

Z duchovných denníkov Alície Lenczewskej

" To, čo si zapisuješ," povedal Alícii Pán Ježiš, "má slúžiť ľuďom, aby pochopili, že sa chcem prihovárať každému z nich. Sprevádzať ich, chrániť ich pred zlom a viesť ich po ceste spásy."

Alícia Lenczewska zomrela v Štetíne 5.januára 2012.

Zanechala svoje duchovné denníky Svedectvo a Slovo poučenia.

Tieto diela patria medzi perly náboženskej literatúry.

Úryvky z jej denníka:

- Ó, keby si vedela, aký tvrdý boj prebieha, aká vojna sa vedie o každé ľudské srdce... Nemysli na seba samu a na svoje také či onaké pocity. V porovnaní s veľkosťou hrozby pekla, ktorá visí nad svetom, nie sú dôležité. Ak niet sŕdc, ktoré by boli ako brána spájajúca nebo so zemou, lúče mojej lásky nemôžu preniknúť na zem. Prostredníctvom ľudských sŕdc zachraňujem a prinášam spásu iným ľudským srdciam, ktoré sú smrteľne zranené.

- Je čas vybrať si: je čas žiť v pravde a rozhodnúť sa, na čej strane stojíte: na strane Boha  alebo na strane satana.  Svätý Pavol povedal, že hlavný boj od stvorenia sveta prebieha v duchovnej rovine. Zlo chce svojím vonkajším pôsobením dosiahnuť  víťazstvo nad ľudskými dušami, ktoré dostali večný život a sú predurčené  žiť  v Bohu. Život na zemi je prípravou na večný  život a zároveň je časom slobodného rouhodnutia, ktorým si človek zvolí kvalitu svojho večného života, ktorý bude prežívať v spojení s Bohom alebo so satanom. Oblasti života, na ktoré nepriateľ najviac útočí, sú srdce, myseľ a telo.

Na srdce - útočí pýchou, márnivosťou, tvrdohlavosťou, strachom, odmietnutím duchovného života, vulgárnosťou a egoizmom.

Na myseľ - útočí hlúposťou, povrchnosťou, mámením, klamstvom, nedôverou a temnotou.

Na telo -  zas útočí tým, že nabáda človeka, aby uznal telo za najvyššiu hodnotu. Na telo ženy útočí tým, že z neho urobí tovar na predaj a ukazuje ho ako žriedlo potešenia.

Предыдущий
Комментарии