« Назад

Je JOGA len cvičenie ?

Tieto slová Jána Pavla II.  sú dnes osobitne aktuálne. V súčasnosti je cvičenie jogy jednou z najpopulárnejších foriem ,,relaxu". 

Je to len cvičenie ?

Aj praktizujúci katolíci sa neraz nechajú strhnúť ,,blahodarnou silou" jogy a zdôvodňujú to tým, že ide len o relaxujúce telesné cvičenie, ktoré nespájajú s nijakou filozofiou. Je to však vôbec možné ? Odpoveď na  túto otázku nájdeme v  Katechizme Katolíckej Cirkvi, kde sa zdôrazňuje: ,,Je teda nesprávne hodnotiť morálnosť ľudských činov, berúc do úvahy len úmysel, ktorý k nim dáva podnet /KKC 1756/. Potvrdenie tohto vyjadrenia nájdeme aj v slovách svätého Pavla: ,,Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe ! " / 1Sol 5,22/.

Vedci, ktorí skúmajú východné kultúry, jasne hovoria, že joga je zo samotnej podstaty ponorená do sveta bohov a duchov a jej úlohou je privolávať ich prítomnosť (čo môže viesť až k posadnutosti), pričom jednotlivé jogové cvičenia  predstavujú zasvätenie konkrétnym bôžikom. Jogové gestá a cviky nie sú teda duchovne neutrálne. Keď cvičíme jogu, otvárame sa (hoci aj nevedomky) pôsobeniu zlých duchov a máme tak,  účasť na určitom druhu modloslužby.

V čom spočíva joga ?

Katolícky kňaz Joseph Marie Verlinde ako mladý nádejný vedec stratil vieru. Začal sa zaujímať o vtedy veľmi populárnu východnú filozofiu, jogu a transcendentálnu meditáciu. Zoznámil sa s Maharishim Maheshom Yogi, propagátorom a guru transcendentálnej meditácie. Ako jeho žiak strávil neskôr niekoľko rokov v himalájskych ašramoch (ašram je kláštor alebo náboženská škola). Tam hlbšie študoval východné filozofie. A tam sa aj obrátil. Páter Verlinde vo svojich svedectvách vysvetľuje, čo je podstatou cvičenia jogy. Tvrdí, že poslaním jogy je to, aby sa zemská energia prítomná v našom tele dostala na vrchol našej hlavy, pretože vtedy, keď sa zemská energia spojí s kozmickou energiou, zanikne ,,ilúzia individuálnej osoby". Páter zdôrazňuje, že existujú rôzne druhy jogy, avšak všetky majú ten istý cieľ. Napríklad:  Poslaním hathajogy, ktorá je založená na  telesných  cvičeniach, je to aby pomocou telesných polôh a cvičení táto energia vystúpila v tele vyššie.

O akú energiu ide ?

Nie je to nijaká zo známych fyzikálnych energií. Je to okultná energia, ktorú nemožno zmerať ani zvážiť. Táto ,,energia" sa nazýva kundalini a zobrazuje sa v podobe malého hada (porov.Gn 3,1) ktorý vychádza z dolnej časti chrbtice a smeruje až na vrchol hlavy. Keďže začiatok hada sa umiestňuje do dolnej časti chrbtice, jogu treba cvičiť posediačky v pozícii lotosového kvetu.

Kadiaľ táto energia prechádza ?

Vystupuje nahor cez okultné kanály, ktoré nie sú súčasťou nášho fyzického tela. Podľa východných náboženstieav máme tri také kanály, ktoré sa pretínajú na siedmych miestach. Tieto priesečníky sú zaujímavé, pretože v nich sa nachádzajú čakry - energetické pumpy, ktoré majú túto energiu vyzdvihovať nahor. Pre uľahčenie tohto procesu joga, okrem telesných cvičení odporúča aj dychové cvičenie, zvané pranayama. Aj ony majú ten istý cieľ - pozdvihnúť energiu nahor. Ako sa to robí ? Napríklad pomocou presných dychových cvičení a techník, ktoré človeka uvedú do stavu, v ktorom energia vystupuje nahor. Tretí druh jogy sa týka techník koncentrácie, ktoré využívajú opakovanie mantier. Mantry sú slová vybraté tak, aby vyvolávali rezonanciu v čakrách /energetických pumpách/. Všimnite si, že joga sa zameriava na čakry. Pohyby tela, dýchanie aj koncentrácia slúžia na aktiváciu čakier. Takže všetko vedie k tomu, aby sa energia premiestnila na vrchol hlavy, pretože vtedy zaniká osobné ja a rodí sa pocit zjednotenia so všetkým.

Na základe týchto informácií  ľahšie pochopíme to, čo opisuje Grzegorz Fels v knihe Nebezpečná joga: ,,Niektorí prívrženci jogy tvrdia, že cvičenie jogy nie je zlé, ak odmietame filozofiu, z ktorej pochádza. Takto chápanú jogu považujú za súbor cvičení, ktoré prinášajú relax. Raz túto otázku položili indickému  jogínovi, ktorý s úsmevom odvetil: ,,Nech len cvičia. Čakry sa im aj tak otvoria". Propagátory jogy veľmi jasne hovoria, že filozofia a prax sú nerozlučne spojené".


/  článok Agnieszky Kanduly,  z časopisu ,,Milujte sa"/

Комментарии