« Назад

MODLITBA, ŽIVOT A REČ

Tri veci, ktoré patria k sebe.

Náš život je ako veľmi komplikovaný, citlivý stroj, ktorý potrebuje aj viackrát za deň premazať a nastaviť. A tým je pre náš duchovný život modlitba - aby sme sa dobre naprogramovali, nastavili, medzi nami aby nič neškrípalo. V modlitbe je úžasná sila, odvaha a múdrosť. Kto sa úprimne modlí, nemôže nič pokaziť ani stratiť, iba získať. Modlitebníkov má Pán Boh zvlášť v obľube. Keď rozdáva svoje  požehnanie a hľadá, koho by obdaroval, najprv navštívi modlitebníkov. A na ich príhovorné modlitby požehnáva aj tých, za ktorých sa oni prihovárajú a  ktorých vkladajú do Božích rúk. Modlitba v spojení s čítaním Písma svätého dáva životu hĺbku a duchovnú múdrosť. Únavu mení v radosť zo života. Slepým ku Božiemu konaniu sa otvárajú oči a oni žasnú nad Božou prítomnosťou medzi nami. Nuda sa mení na nepoznanú aktivitu. Aká je to radosť stretnúť modlitebníka, ktorého reč je nesená múdrosť Božieho Ducha ! A preto neodkladaj modlitbu na časy, keď budeš prechádzať  ,,temným údolím", ale modli sa pravidelne a často. Nič nemôžeš stratiť, ale veľa môžes získať.

Nepriatelia...  upadli vo vlastných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha. /Nehemiáš 6,16/

Ožiarilo ho (Saula) odrazu svetlo z neba, padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ ? A on odpovedal: Kto si, Pane ? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.    /Skutky apoštolov 9,3-5/

 

Комментарии