« Назад

Prv, než otvoríš Sväté Písmo ...

Úvodné modlitby pri čítaní Svätého Písma.

,, Hovor, Pane, Tvoj sluha počúva".

Otvor moje oči a srdce ! Daj, aby som Ťa spoznal v Tvojom Slove !

                    ./.

Pane, nech Tvoj Duch, ktorý viedol svätopisca, dotkne sa aj môjho srdca !   V Duchu Svätom volám: Pane, prídˇ !

                   ./.

Príď Duchu Svätý, a osvieť moju myseľ. Uč ma spoznávať Božiu vôľu a uskutočňovať ju v mojom živote.

                    ./.

Pane Ježišu Kriste, Ty si náš učiteľ, chceme byť Tvojimi učeníkmi. Ty nám ukazuješ cestu, chceme po nej kráčať. Tvoje slová platia večne, chceme ich počúvať.

                    ./.

Pre lektorov:  ,,Všemohúci Bože, Ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma, aby som zreteľne pednášal slová Svätého Písma a svojim životom svedčil o tom, čo ústami prednášam.

 

Amen.

 

Комментарии