« Назад

SVATÉ PÍSMO

Keď čítame Sväté Písmo, počúvame Krista ( sv. Ambróz )

-  Diabol hľadá lomoz, Kristus ticho !  Stíšiť sa, znamená počúvať Boha.

- Čítanie Svätého Písma sa nikdy nedeje osamote, ale čítame ho vždy vo dvojici:  ja a Duch Svätý !

-  Vo Svätom Písme dochádza k osobnému stretnutiu človeka s Bohom. Ide o osobný a jedinečný dialóg.

-  Vložme do svojej modlitby úmysel, za koho chceme obetovať nábožné čítanie Svätého Písma !

-  Každodenné čítanie Božieho Slova je najlepšou školou modlitby.

-  Je nádherné, keď tak nábožne čítame Sv. Písmo, že spontánne prejdeme do modlitby. Nemusí byť dlhá. Môže to byť   chvála,

   vďaka, odprosenie, prosba.

-  Jedinečným vzorom modlitby sú starozákonné žalmy.

-  Ak čítate Sv. Písmo v spoločenstve, oboznámte sa s biblickým úryvkom dopredu, a prečítajte si k nem príslušné komentáre.

-  Bez vzťahu s Bohom sa Sväté Písmo stane len textom z minulosti.

-  Vnímajme Božiu prítomnosť aj cez udalosti života. Nič sa totiž nedeje bez Božej vôle. Modlitbou si udržiavame kontakt s

    Bohom. Nezabúdajme sa modliť za druhých, najmä za trpiacich.

 

 

Следующий
Комментарии