« Назад

Nevesta, ktorú si vybral

Nevesta, ktorú si vybral

presahuje rámec našich ohraničení...

Často sa domnievame, že cirkev môžeme ohraničiť inštitúciou, organizáciou alebo jedinou vieroukou... samozrejme najčastejšie tou, v ktorej sme my sami. 

Ježiš však vytvoril niečo oveľa väčšie, než cirkev v zmysle organizácie a systému, vytvoril Cirkev - svoje vlastné Telo (dvaja v jednom tele - Ženích a Nevesta). Naveky k sebe pripojil tých, ktorí uveria.

V istom zmysle je Cirkev osobou, ktorú si Boh zamiloval a vyvolil. Je jeho milovanou, ktorá sa skladá z jednotlivcov. Prijatie v Božej rodine je vydobyté krížom Ježiša Krista, ktorý sa za svoju nevestu obetoval, aby ju získal ako svätú a nepoškvrnenú... stačí prijať dedičstvo a si jej súčasťou...Je mi ľúto, že sa mnoho kresťanov oddeľuje od niektorých, ktorí sú Jeho milovanou rovnako... a ani sa nezamyslia, ako to zraňuje Jeho lásku. Kristovo Telo totiž presahuje každý rámec denominácií, vierouky, teológií, príslušnosti k správnej vetve... ide drzo naprieč planétou, cez všetky národy, miesta, ľudí. Nekompromisne rúca a bude rúcať ľudské predstavy, pretože nie je ľudským dielom. 

Boh jednoducho v Pravde a Láske zhromažďuje tých, čo sú zjednotení v jednom Duchu. Dostali Ho, pretože uverili. Kto nemá Kristovho Ducha, nie je Jeho. To jediné rozhoduje o tom, kto je Nevestou a kto nie. Je dôležité nebrániť Ženíchovi, aby svoju Nevestu miloval celú!
Комментарии
sign-in-to-add-comment
Krásne si to vyjadrila, čo je Cirkev. Keby všetci čo si to prečítajú, vychádzali pri hájení Cirkvi z tohoto článku, neboli by žiadné útoky. A nejak to nechcu vidieť ani v slove od Martina. No všetko je v Božích rukách, preto nezúfam, ale odpočívam v Jeho slove.
Отправлено в 06.11.12 13:39.